ЭЪЛОНИ ОЗМУНИ ГРАНТӼО

«Ассосиатсияи рушди ҷомеаи шаӽрвандӣ «АРГО» дар якҷоягӣ бо ташкилоти ҷамъиятии «Фидокор» оғози озмуни грантиро барои ташкилотҳои ҷамъиятӣ (ТҶ) ва мақомотӽои худфаъолияти ҷамъиятӣ (МХҶ), ки дар ноӽияҳои Рашт, Тоҷикобод ва Лахши Ҷумӽурии Тоҷикистон фаъолият доранд, эълон менамоянд. Озмуни грантӣ дар чорчўбаи барномаи «Ӽамкорӣ баӽри навоварӣ – P4I» сурат мегирад. Барномаи мазкур бо дастгирии молиявии Оҷонсии ИМА оид ба Рушди Байналхалқӣ (USAID) амалӣ мегардад.

 

Мақсади барномаи «Ӽамкорӣ баӽри навоварӣ – P4I»: Тақвият додани нақши ҷомеаи шаҳрвандӣ дар кишварҳои Осиёи Марказӣ дар таҳия намудан ва татбиқи сиёсати давлатӣ ва барномаҳои иҷтимоӣ, тавассути ҳамкории мутақобилан судманд бо давлат ва пешбурди манфиатҳои гурӯҳҳои мақсаднок.

 

Мақсади озмуни грантӣ: васеъ намудани дастрасии занони осебпазир ва оилаӽои онӽо ба захираӽои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ.

 

Барномаи грантии мазкур на фақат фаъолиятӽоеро, ки дар поин нишон дода метавонад, дастгирӣ менамояд, балки усулу чорабиниӽои дилхоӽи дигари навовар ва созандаро, ки барои ӽалли мушкилотӽои иқтисодии занони осебпазир ва аъзоёни оилаӽои онӽо равона карда мешаванд, ӽавасманд мегардонад.

 

Дар доираи озмуни грантӣ ТҶ ва МХҶ-ӽое маблағгузори мегарданд, ки лоиӽаӽои онӽо чорабиниӽои мазкурро пешбинӣ мекунанд (номгўйи чорабиниӽо бо ин рўйхат маӽдуд карда намешавад):

 

 • Таъмини имкониятӽо барои пешбурди модели соҳибкории иҷтимоӣ барои рушди иҷтимоию иқтисодии занҳои осебпазир дар:
  • Омӯзиши соҳибкорӣ
  • Пешниҳоди намунаҳои тиҷоратии иҷтимоии гурӯҳҳои мақсаднок
 • Таъмини дастрасӣ ба қарзӽои имтиёзноки ташкилотӽои қарзии хурд;
 • Таъмини имкониятӽо баӽри ба даст овардани даромад тавассути сафарбаркунии гурўӽӽои худёрирасони занон, хазинаӽои ҷамъиятӣ, дигар иттиӽодияӽои ташаббускорон;
 • Ташаббусӽои дигари гурўӽӽои худёрирасони занон (ГХЗ).

 

Муӽим аст!

 • Ӽамбастагӣ бо мақомотӽои ӽокимияти маӽаллӣ бартарии иловагии лоиӽа мебошад;
 • Бартарии иловагии лоиӽа саӽми тарафӽои сеюм (маблағгузорон, ӽокимияти маӽаллӣ ва ғайра) барои ба даст овардани мақсади лоиӽа мебошад.

 

Талаботӽо ба иштирокчиёни озмуни грантӣ:

 

1.     Дархостӽо танӽо аз ТҶ ва МХҶ ноӽияи Рашт, Тоҷикобод ва Лахши Тоҷикистон қабул карда мешаванд;

2.     Аз як ТҶ ё МХҶ танӽо як дархост қабул карда мешавад;

3.     Мўӽлати амалигардонии лоиӽа 6 моӽ;

 

Рўйхати ӽуҷҷатӽои ӽатмие, ки дархостдиӽандагон бояд пешкаш намоянд:

 

 1. Нусхаи шаӽодатномаи бақайдгирии шахси ӽуқуқӣ (бе тасдиқ аз тарафи нотариуси давлатӣ);
 2. Нусхаи Оиннома (бе тасдиқ аз тарафи нотариуси давлатӣ);
 3. Шакли электронии буҷаи татбиқи лоиӽа (дар шакли Excel мутобиқ ба навъи пешбинишуда);

 

Дар сурати қабули қарор оиди маблағгузории лоиӽаи пешниӽодгардида ӽуҷҷатӽои зерин дархост карда мешаванд:

 

 1. Маълумотнома аз бонк оид ба мавҷудияти суратӽисоб бо асъори хориҷӣ (доллари ИМА);
 2. Маълумотнома аз мақомоти андоз оид ба набудани қарз дар назди буҷа.

 

Меъёрӽои арзёбии дархостӽо:

 

Қабл аз он ки дархостӽоро Кумитаи грантӣ мавриди дастгирӣ баррасӣ менамояд, тамоми дархостӽо аз арзёбии пешакӣ дар бобати мувофиқат ба талаботи озмуни грантӣ мегузаранд.

 

Ба дархостӽо аз рўи меъёрӽои зерин баӽо гузошта мешавад:

 

МЕЪЁР

ХОЛ

 1.  

Фаъолияти лоиӽавӣ ва ӽалли мушкилотои иќтисодии занони осебпазири ноҳияҳои Рашт, Тоҷикобод ва Лахш равона шудааст

25

 1.  

Рўзмарра, асоснок ва аӽамияти иҷтимоӣ доштани лоиӽа, иҷрошавандагии мақсаду вазифаӽои лоиӽа

20

 1.  

Воќеияти буља ва асоснокии харољотњои банаќшагирифташуда барои амалигардонии лоиња

15

 1.  

Устувории натиљањои лоиња

15

 1.  

Воқеияти ба даст овардани мақсад дар мўӽлати нишондодашудаи тақвимӣ

10

 1.  

Навоварӣ ва нодирии лоиӽа

10

 1.  

Саӽми тарафӽои сеюм

5

 

Пешкаши дархостӽо:

 

Санаи оғози пешкаши дархостӽо:                   25 октябри соли 2019

Санаи анҷоми пешкаши дархостӽо:                          19 ноябри соли 2019

Муӽлати охирини пешкаши саволӽо:              7 ноябри соли 2019

Давомнокии лоиӽа:                                           6 моњ

Маблағи грант:                                                 на зиёда аз  $7 000

Мавриди баррасӣ дархостӽо бо забони русӣ ва ё тоҷикӣ, бо замимаӽои лозимӣ тавассути почтаи электронии: grants@argonet.org, бо нишондоди «Озмуни грантӣ барои МХҶ, Тоҷикистон», то соати 18:00 (вақти Душанбе, Тоҷикистон), 19 ноябри соли 2019 қабул карда мешаванд.

Ӽаҷми мактуби электронӣ аз 2 Мб зиёд буда наметавонад, дар сурати ӽаҷми умумии ӽуҷҷатӽои замимашаванда аз 2 Мб зиёд буданаш ду ва ё зиёда мактуб фиристодан лозим аст.

Тамоми саволӽоро вобаста ба ин озмуни грантӣ, ба суроғаи электронии зерин ирсол намудан лозим аст: grants@argonet.org. Посухӽоро ба ин саволӽо дар сомонаи зерин дарёфт хоӽед кард http://cso-central.asia/grants-program. Мўӽлати ниӽоии пешкаш кардани саволӽо то 7 ноябри соли 2019, соати 18:00 (вақти Душанбе, Тоҷикистон)

 

«ӼАМКОРӢ БАӼРИ НАВОВАРӢ  – P4I»

 

Озмуни грантӽо барои ташкилотҳои ҷамъиятӣ (ТҶ) ва мақомотӽои худфаъолияти ҷамъиятии (МХҶ) ноӽияҳои Рашт, Тоҷикобод ва Лахш, Тоҷикистон

 

Шакли дархост

 

1.Раќами дархост

(аз тарафи кормандони АРГО хонапурї карда мешавад)

 

2. Номи ташкилот              

 (мутобиќ ба шањодатномаи баќайдгирї)       

 

3. Мўњлати амалигардонии лоиња

 

4. Номи лоиња

 

5. Маблаѓи умумии лоиња, бо доллари ИМА

 

6. Иттилоот дар бораи ташкилот:

 

Санаи баќайдгирї/аз нав баќайдгирї:

 

Суроѓаи њуќуќї: мамлакат, шањр/шањрак, вилоят, ноњия, индекси почта

 

Суроѓаи воќеї: мамлакат, шањр/шањрак, вилоят, ноњия, индекси почта

 

Раќами телефон:  доимї ва/ё мобилї (рамзи мамлакат + рамзи шањр/оператори мобилї + раќам)

 

Е-mail:

Веб-Сайт/Skype логин: (агар бошад)

 

7.  Шахсони мутасаддї барои тамос:

 

Роњбари ташкилот:

Ному насаб:

Суроѓаи электронї:

Раќами телефони мобилї:

 

 

 

Роњбари лоиња:

 

Ному насаб:

Суроѓаи электронї:

Раќами телефони мобилї:

 

 

 

 

 

 1.  Ахбороти мухтасар дар бораи ташкилот (Ба таври мухтасар дар бораи ташкилоти дархостдињанда, аъзоёнаш, навъњои асосии фаъолият, дастовардњои асосиаш маълумот пешкаш намоед) на зиёда аз 1 сањифа:

 

 1. Иќтидори ташкилот:

(Ба таври мухтасар ва мутобиќи љадвали поин лоињањои амалигардида ва воќеии ташкилотро, аз љумла лоињањои соњибкориро дар давоми солњои 2016-2019 шарњ дињед)

Номи лоиња ва шарњи мухтасари он (на зиёда аз 5 љумла)

Натиљањои бадастомада

Маблаѓи лоиња

Мўњлати иљро

Маблаѓгузор ва маълумот барои тамос бо он

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Тавсифи лоиња.

Чи тавр фаъолияти лоињавї мушкилотњои иќтисодии занони бесаробон ва аъзоёни оилањои муњољирони мењнатиро њал хоњад кард ( то 2 сањифа):

 

1. Тавсиф ва шарњи мушкилот

(Мушкилотро, бо истифода аз нишондињандањои сифатї ва шуморавї, шарњ дињед. Шарњи мушкилот бояд рўзмарра ва мутобиќат ба эњтиёљоти мањалларо инъикос намояд)

 

 

2. Маќсад ва вазифањои лоиња

(Ба таври аниќ ва возењ вазъиятеро, ки дар натиљаи амалигардонии лоињаи шумо ба вуљуд меояд, нависед. Вазифањои гузошташуда бояд ба маќсади лоиња оварда расонанд)

 

 

3. Тавсифи фаъолияти лоињавї

(Мушкилоти тавсиф додагиатонро ба кадом роњ њал карданиед, тарзи амалигардонии лоињаро нишон дињед, таъсири лоињаро ба занону мардони мањалларо низ нишон дињед)

 

 

11. Наќшаи таќвимии лоиња (аз рўи шакли зерин наќшаи муфассали таќвимии лоињаро пешкаш намоед):

Номгўи чорабинињо  

Мўхлат

Масъулин

Маблаѓи ба наќша гирифташуда 

Натиљањои чашмдошт*

Вазифаи 1

 

Фаъолияти 1.1

 

 

 

 

Фаъолияти 1.2

 

 

 

 

и т.д.

 

 

 

 

Вазифаи 2

 

Фаъолияти 2.1

 

 

 

 

Фаъолияти 2.2

 

 

 

 

Ва ѓ.

 

 

 

 

12. *Натиља ва нишондињандањои чашмдошт

(Натиљањои сифатї ва шуморавии лоињаро, њамзамон нишондињандањои онро тавсиф дињед. Амалигардонии лоиња ба мањаллаи дархостдињанда, аъзоёни ташкилоти дархостдињандв, рушди фаъолияти иќтисодии ташкилот чи тавр таъсир мерасонад. Барои муќоиса нишондињандањои шабењи асосиро истифода баред (дар давраи то оѓози амалигардонии лоиња)

   Натиљањои чашмдошт

Нишондињанда/Шохис

Шарњу эзоњ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Назорат ва бањодињї.

(Мухтасаран наќл кунед, кич и тавр Шумо раванди ба даст омадани маќсаду вазифањои лоињаро назорат ва арзёбї менамоед? (на беш аз 0,5 сањифа)

 

 

14. Шарикони лоњавї ва наќши онњо дар лоиња

(Шарикони асосии Шумо њангоми амалигардонии лоиња кистанд? Њамкории Шум обо ин шарикон чи ќадар ваќт давом ёфта истодааст? Онњо чи тавр ба лоиња љалб карда мешаванд?)

Шарики лоињавї

Наќш дар амалигардонии лоиња

1

 

 

2

 

 

3

 

 

15. Устувории натиљањои лоиња.

(Оиди ояндаи ташаббусњои Шумо баъд аз анљоми лоиња мухтасар наќл кунед (на беш аз 0,5 сањифа)

 

 

                         

 

 

Рўйхати њуљљатњое, ки дархостдињанда бояд пешкаш намояд:

 • Нусхаи шањодатномаи баќайдгирии шахси њуќуќї (бе тасдиќ аз тарафи нотариуси давлатї);
 • Нусхаи Оиннома (бе тасдиќ аз тарафи нотариуси давлатї);
 • Шакли электронии буљаи татбиќи лоиња (дар шакли Excel мутобиќ ба навъи пешбинишуда);

 

Имзои директори ташкилоти дархостдињанда___________________________

Љойи муњр

 

Ному насаб__________________________________________________________

 

 

Санаи пешкаши дархост___________________________________

12

сентября

«Тадқиқоти этнографии меъёрҳои зиёнрасони иҷтимоии ҷомеа ва дастгирии ташаббусҳои таблиғотии оммавӣ оид ба пешгирии зӯроварӣ нисбат ба занону духтарон»

Қисмтаи «Тадқиқоти этнографии меъёрҳои зиёнрасони иҷтимоии ҷомеа ва дастгирии ташаббусҳои таблиғотии оммавӣ оид ба пешгирии зӯроварӣ нисбат ба занону духтарон» дар доираи амалигардонии Ташаббуси Нури рӯшноӣ дар Тоҷикистон – Ташаббуси муштараки ИА ва СММ барои барҳам додани зӯроварӣ нисбат ба занону духтарон аз ҷониби сохтори СММ-Занон ва шарики миллӣ ТҶ «Фидокор» татбиқ мешавад.  Созмони Ҷамъиятии “Фидокор” дар доираи татбиқи қисмтаи «Тадқиқоти этнографии меъёрҳои зиёнрасони иҷтимоии ҷомеа ва дастгирии ташаббусҳои таблиғотии оммавӣ оид ба пешгирии зӯроварӣ нисбат ба занону духтарон» аз моҳи май то июли соли 2022 дар 6 шаҳру ноҳияи ҳадафии Ёвон, Исфара, Ҳисор, Восеъ, Б.Ғафуров ва Рудакӣ, инчунин шаҳри Душанбе 25 Ҳамоиш (Аксия) - ҳои иттилоотӣ-маърифатиро баргузор намуд, ки дар онҳо 2197 нафар, аз ҷумла 1215 нафар зан (55,3%) ва 982 нафар мард (44,7%), аз тамоми қишрҳои ҷомеа ширкат варзиданд. Мақсад аз баргузории Ҳамоишҳо, дар заминаи Методологияи СОАГ (системаи омӯзиши амалияи гендерӣ) пешгирӣ ва коҳиш додани ҳамагуна шаклҳои зӯроварӣ дар хонавода ва ҷомеа, шикастани қолабҳои шахшудае, ки дар ҷомеаи суннатӣ вуҷуд дорад ва монеа ба рушди занону духтарон мегарданд, мебошад. Ҳамоишҳо тавассути баргузории чорабиниҳои иттилоотӣ дар самтҳои баланд бардоштани маърифати иттилоотӣ, ҳуқуқӣ, фарҳангӣ, оиладорӣ ва ғайраҳо буда, дар ҳар сурат дар коҳиш додани зӯроварӣ дар Оила мусоидат хоҳад кард.ё Мисол:  Ҳамоиши “Ошпази беҳтарин”, ки дар шаҳру ноҳияҳои Ҳисор, Рудакӣ ва Восеъ баргузор карда шуд, агар аз як тараф шикастани қолабҳои шахшуда бошад, аз ҷониби дигар ба фаъолиятҳои ғайрианъанавӣ, ки метавонад дар даромади иқтисодии Оила нақши бориз дошта бошад, ҷалб намудани занону духтарон аст. Дар маъракаҳои ҷамоъавии маҳалла ва шаҳру ноҳияҳо одатан пухтани ҳаргуна хӯрокҳои миллӣ, аз ҷумла ОШ, аз ҷониби мардон сурат мегирад, аммо баъакс дар хонавода бошад тибқи фарҳанги суннатии хонаводагӣ, омода кардани хӯрок, бар зимаи занону духтарон аст. Пӯшида нест, ки раванди ҷаҳонишавии муҳоҷират теъдоди мардонро дар бархе аз маҳаллаҳо кам кардааст ва дар вақти гузаронидани маъракаҳои ҷамоавӣ (тӯю маъракаҳо) соҳибони маърака аз маҳаллаҳои дигар ошпаз даъват мекунанд. Ҳол он ки чанд зани дигари маҳалла метавонанд аз ӯҳдаи омода кардани хӯрокҳои миллӣ дар маъракаҳои калон ба хубӣ бароянд ва ҳоҷат ба даъвати нафаре аз маҳаллаи дигар намемонад. Дар баргузории ин Ҳамоиш дар маҳаллаҳои Латтабанди ҷ/д Ориёни ш.Ҳисор (дар якҷоягӣ бо ТҶ “Муниси дил”), дар ҳавлии Коллеҷи фарҳанги ҷумҳуриявии н.Рӯдакӣ ва деҳаи Тугараки ҷ/д Тугараки н.Восеъ зиёда аз 80 Оила, ки дар маҷмӯъ 277 нафарро ташкил медод, ширкат варзиданд, ки аз он шумор 158 нафари онҳоро занон ва ё (57%) ва 119 нафарашро мардон ва ё (43%)-ро ташкил медод.  Дар 2-Ҳамоиши варзишии “Варзиш барои ҳама” ва “Варзиш-гарави саломатӣ”, ки дар шаҳри Ҳисор баргузор гардид, дар варзишгоҳи марказии шаҳр (футбол байни духтарон ва писарон) ва дар деҳаи дурдасти Чангоби ҷ/д. Хонақоҳи куҳӣ дар варзишгоҳи истироҳатгоҳи “Сарҳадбонон” миёни наврасони 15 то 17 сола, таккони ҷиддие ба наврасон ва хонаводаи онҳо дод. Дар чорабиниҳои болозикр 260 нафар наврасони 15 то 17 сола ширкат варзиданд, ки 113 нафар ва ё (43,5%)-ро духтарон ва 147 нафар ва ё (56,5%)-и онро писарон ташкил медоданд. Зимни баргузории чорабиниҳо намояндагони МИҲД-и шаҳри Ҳисор, бахши кор бо занон ва оила, ТҶ “Муниси дил” ба иштирокчиён ва аҳли тамошобинон, ки аксарашон аъзоёни хонаводаҳои иштирокчиёни бозиҳои варзишӣ буданд, ширкат варзиданд. Хонақоҳи кӯҳӣ, ки яке аз ҷамоатҳои дурдасти шаҳр ба шумор меравад, мардуми он фарҳанги суннатии хоси худро доранд. Онҳо ба варзиш машғул шудани занону духтаронро айб ва коста шудани обрӯйи хонавода медонанд, маҳз чорабинии мазкур ва иттилоотонии назарияҳои баробарии гендерӣ ва баробарҳуқуқии мардону занон аз нигоҳи Ислом ва қонунгузории миллӣ ба назари онҳоро барои ба машғулиятҳои варзишӣ ҷалб шудани духтарон дигаргун кард. Акнун духтарони ин ҷамоати деҳоти дурдаст метавонанд дар дилхоҳ бозиҳо ва озмунҳои варзишӣ ширкат варзанд. Волидон ва бародарону хоҳарони духтарон худашон акнун барои машғул шудан ба варзиш таваҷҷӯҳи хос доранд. Онҳо барои дар деҳаҳои ин ҷамоати дурдаст сохтани майдончаҳои варзишӣ барои духтарону писарон омодаанд дар бунёд ва ободонии майдончаҳо саҳмгузорӣ кунанд.  Дар Ҳамоишҳои “Дунёи бехушунат” дар шаҳри Ҳисор, “Оила – бидуни зӯроварӣ” дар шаҳри Исфара, ноҳияҳои Б.Ғафуров ва Восеъ, “Дунёи бехатари ман” ва "Хонаи мо-макони Сулҳ, Хушбахтӣ ва Баробарҳуқуқӣ" дар ноҳияи Рӯдакӣ ва ғайраҳо бо роҳу воситаҳои гуногуни навоварона баргузор карда шуд, ки ҳамагӣ ба коҳиш додани тамоми шаклҳои зӯроварӣ нисбат ба занону духтарон равона шуда буд. Дар чорабиниҳои болозикр 1560 нафар ширкат варзиданд, ки 894 нафари онҳоро занону духтарон ва ё (57,3) ва 666 нафар мардон ва ё (42,7%) ташкил медоданд. Дар ҳамин радиф, иштирокчиён тавонистанд оид ба татбиқи сиёсати гендерӣ дар ҶТ, оқибатҳои зӯроварии хонаводагӣ ва таъсири он ба хушбахтӣ, ҳолати равонии аъзоёни Оила, иқтисод ва сар задани ҳамагуна ҷиноятҳо маълумоти зарурӣ гирифта, сатҳи иттилоотии худро баланд бардоранд, инчунин онҳо иттилооти гирифтаи худро дар маҳаллаҳо, байни ҳамкорону аъзоёни Оилаашон, хешовандон ва дигар ҳамнишинонашон метавонанд расонанд. Хулоса: Ҳамаи 25 Ҳамоиш дар шаҳру ноҳияҳои ҳадафӣ мақсаднок ва нишонрас дар сатҳи хуб баргузор карда шуд, ки дар онҳо аз тамоми қишрҳои ҷомеа, ба монанди Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҲҶТ ва зерсохторҳои он, МИҲД, ҷамоатҳои шаҳраку деҳот, раисони маҳаллаю шаҳракҳо, намояндагони дин, соҳибхоназанҳо, муҳоҷирони меҳнатӣ ва аъзоёни оилаи онҳо, омӯзгорону хонандагон ва кормандони соҳаҳони гуногун ва бекорон ширкат варзида, дар самаранок баргузор намудани чорабиниҳои мазкур нақши муассир гузоштанд.

27

июля

Тадқиқоти этнографӣ дар Ёвон, Ҳисор, Исфара, Б.Ғафуров, Восеъ ва Рӯдакӣ.

Қисмтаи  «Тадқиқоти этнографии меъёрҳои зиёнрасони иҷтимоии ҷомеа ва дастгирии ташаббусҳои таблиғотии оммавӣ оид ба пешгирии зӯроварӣ нисбат ба занону духтарон» дар доираи амалигардонии Ташаббуси Нури рӯшноӣ дар Тоҷикистон – Ташаббуси муштараки ИА ва СММ барои барҳам додани зӯроварӣ нисбат ба занону духтарон аз ҷониби сохтори СММ-Занон ва шарики миллӣ ТҶ «Фидокор» татбиқ мешавад.    Ҷумҳурии Тоҷикистон роҷеъ ба татбиқи сиёсати гендерӣ ва пешгирии ҳамагуна шаклҳои зӯроварӣ нисбат ба занону духтарон дар кишвар як қатор санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқиро ба монанди: • Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи кафолатҳои давлатии баробарҳуқуқии мардон ва занон ва имкониятҳои баробари амалигардонии онҳо» (1.03. 2005); • Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи пешгирии зӯроварӣ дар оила» (19.03.2013); • Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи Барномаи давлатӣ оид ба пешгирии зӯроварӣ дар оила дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2014-2023” (3.05.2014) ва ғ.ҳ. ба тасвиб расонида бошад ҳам, ҳанӯз муҳити атроф, урфу одат, қолабҳои шахшуда ва дигар меъёрҳои зараровари иҷтимоӣ дар аксари маврид барои пешгирӣ ва рафъи зӯроварии хонаводагӣ, махсусан зӯроварӣ нисбат ба занону духтарон дар ҷомеаи сунатии Тоҷикистон, монеаи ҷиддӣ эҷод мекунад. Созмони ҷамъиятии “Фидокор” бо мақсади муайян ва тартиб додани рӯйхати меъёрҳои иҷтимоӣ, муносибат, рафторҳои зараровар ва мусбии  марбут ба зӯроварӣ нисбат ба занону духтарон (ЗНЗД) дар шаҳру ноҳияҳои ҳадафии Ёвон, Ҳисор, Исфара, Б.Ғафуров, Восеъ ва Рӯдакӣ, инчунин муайян кардани шабакаҳои мушовирон ва паҳнкунандагони  маҳаллии меъёрҳо оид ба тағйир додани муносибат, рафтор ва тадбирандешиҳо барои хотима бахшидан ба ЗНЗД  дар доираи Лоиҳаи болозикр аз моҳи май то июли соли 2022 татдқиқоти  этнографӣ гузаронид. Барои самарабахш гузаронидани татқиқоти этнографӣ ба муҳаққиқони маҳаллӣ тренинги омӯзишии 3 –рӯзаи “Татқиқоти этнографӣ оид ба масъалаҳои ЗНЗД дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ” баргузор карда шуд. Сипас муҳаққиқони маҳаллӣ дар шаҳру ноҳияҳои ҳадафӣ аз рӯйи мубоҳисаҳои  фокус-гурӯҳӣ, мусоҳибаи амиқ ва мушоҳидаҳо сари кор гирифтанд. Барои гузаронридани тадқиқоти мазкур тамоми мусоҳибон ба 3 гурӯҳи калон тақсим шуда буданд: 1) фаъолони сохторҳои давлатӣ ва аз байни ҷомеа, аз ҷумла ходимони дин; 2) Занони синну солҳои гуногун аз байни аҳолӣ, новобаста аз мақому мартабаашон; 3) мардони синну солҳои гуногун новобаста аз мақому мартабаашон. Дар умум 30 мубоҳисаҳои фокус-гурӯҳӣ, 30 пурсиши амиқ ва 12 мушоҳидаҳои 2-3-рӯза дар муҳити хонавода гузаронида шуданд. Зимни гузаронидани тадқиқот ғайр аз пайдо кардани ҷавобҳо ба саволҳои тадқиқотӣ, ҳолатҳо ва қиссаҳои гуногуне ҷамъ оварда шуданд. Пас аз пурра таҳлили шудани натиҷаҳои тадқиқот, ТҶ “Фидокор” дар мувофиқа бо СММ-Занон, иловатан иттилоъ хоҳад дод.  

22

июня

«Тадқиқоти этнографии меъёрҳои зиёнрасони иҷтимоии ҷомеа ва дастгирии ташаббусҳои таблиғотии оммавӣ оид ба пешгирии зӯроварӣ нисбат ба занону духтарон»

Қисмтаи  «Тадқиқоти этнографии меъёрҳои зиёнрасони иҷтимоии ҷомеа ва дастгирии ташаббусҳои таблиғотии оммавӣ оид ба пешгирии зӯроварӣ нисбат ба занону духтарон» дар доираи амалигардонии Ташаббуси Нури рӯшноӣ дар Тоҷикистон – Ташаббуси муштараки ИА ва СММ барои барҳам додани зӯроварӣ нисбат ба занону духтарон аз ҷониби сохтори СММ-Занон ва шарики миллӣ ТҶ «Фидокор» татбиқ мешавад.  Рӯзи 30 майи соли 2022 дар ҷамоати Овчиқалъачаи ноҳияи Б.Ғафуров Чемпионҳои “Системаи омӯзиши амалияи гендерӣ” (СОАГ) Шуҷоат Ҳасанова ва Рафоат Бобоева  аз рӯйи Восита/инструменти 3  “Дарахти Оилаи хушбахт” барои 22 – нафар иштирокчӣ, ки 14 нафар (64%) –и онро занон ташкил медиҳанд тренинг гузарониданд. Иштирокчиёни тренинг бо як рӯҳи болида зимни кори гурӯҳӣ ба гурӯҳҳои мардона ва занона муттаҳид шуда, фаъолияти худро тавассути кашидани расмҳо ишора мекарданд.  Ногуфта намонад, ки тренингҳои СОАГ аз тренингҳои маъмулӣ ба куллӣ фарқ мекунад. Дар тренингҳои СОАГ иштирокчиён танҳо тавассути кашидани расм орзӯ, роҳҳои расидан ба орзӯ ва дастовардҳои худро ишора мекунанд, вале онро дастаҷамъона муҳокима мекунанд. Дар Восита//инструменти 3  “Дарахти Оилаи хушбахт”, гурӯҳҳо дар рӯи он кор хоҳанд кард ва барои ба мувозинат даровардани реша, шоха ва зершоха ва давраҳо, дар атрофи доираи сабз, мӯҳлатҳоро муқаррар мекунанд. Чунин тарзи кор ба иштирокчиён имкон медиҳад, ки худашон тасмимгиранда бошанд то нақши ҳар як аъзои хонавода (марду зан) дар бадастовардани дастовардҳо зарур ва мушаххас инъикос шавад ва он ноайён ба баробарии гендерӣ мусоидат мекунад.  Чунин тренинг рӯзи 31 майи соли 2022 дар ҷамоати деҳоти Чоркӯҳи ш.Исфара баргузор гардид. Дар кори тренинг 21 нафар ширкат доштанд, ки 13 ва ё (62%)-ро занону духтарон ташкил медоданд.    Боиси қайд аст, ки тренерони маҳаллии СОАГ аз  шаҳру ноҳияи Исфара ва Б.Ғафуров Шуҷоат Ҳасанова ва Рафоат Бобоева  тасмим гирифтаанд тренингҳоро бо дастгирии дигар аъзоёни тимашон дастаҷамъона гузаронанд. Чунин тарзи кор имкон медиҳад, ки онҳо ҳамдигарро дастгирӣ ва табодули таҷриба кунанд. Инчунин талаботи СОАГ низ аз он иборат аст, ки барои расидан ба ҳадафҳои бузург фаъолиятҳо бояд беғаразона ва дастаҷамъона бошад. Инчунин ҳар нафаре, ки тренинги СОАГ-ро мегузарад, пас аз Восита/инструменти 1 ва 2 дар оила ва ҷойҳои кору зисташон ба 5 нафари дигар донишҳои андӯхтаашонро меомӯзанд. Дар оғози тренингҳо иштирокчиён аз омӯзонидани 100 нафарии дигар, яъне дар маҷмӯъ 200 нафари дигар иттилоъ доданд. Ҳамин тариқ дар бораи Системаи омӯзиши амалияи гендерӣ (СОАГ) аллакай дар вилояти Суғд 251 нафар донишҳои гендерии худро баланд бардошта истодаанд, ки зиёда аз 50%-и онро занону духтарон ташкил медиҳанд.

23

мая

Первые победители практических гендерных исследований

Первые победители практических гендерных исследований (СОАГ-ГАЛС) под эгидой ОО «Фидокор» в рамках проекта «Луч света» в Таджикистане - совместной инициативы ЕС и ООН по искоренению насилия в отношении женщин и девочек в городах и районах стали действовать самостоятельно в городах и районах  Явон, Исфара, Рудаки, Восе, Бободжон и Гафуров.    Так, 17 мая 2022 года Лола Гуломова и ее команда провели первый тренинг по «Мечте» и «Путешествию с мечтой» с участием 20 мужчин и женщин в селе Тугарак Восейского района,в рамках проекта,координатор которого -Мадина Джумаева , также приняла участие в мероприятии и ознакомила участников с методологией SOAG-GALS.    Она отметила, что с 12 по 22 апреля текущего года 22 человека из 6 целевых городов и районов прошли обучение на тему «Внедрение методологии системы практического гендерного образования (СОАГ-ГАЛС) в рамках ООН-Женщины в Таджикистане» и Лола , Гульнора, Файзинисо и Сайора из Восейского района – первые чемпионы SOAG-GALS. Команда Лолы поделится своими знаниями о SOAG-GALS с другими. В тренинге приняли участие представители структуры «ООН-женщины» Диана Исмоилова,а также общественной организации «Фидокор» Мадина Джумаева и Марифат Шокирова.