ЭЪЛОНИ ОЗМУНИ ГРАНТӼО

«Ассосиатсияи рушди ҷомеаи шаӽрвандӣ «АРГО» дар якҷоягӣ бо ташкилоти ҷамъиятии «Фидокор» оғози озмуни грантиро барои ташкилотҳои ҷамъиятӣ (ТҶ) ва мақомотӽои худфаъолияти ҷамъиятӣ (МХҶ), ки дар ноӽияҳои Рашт, Тоҷикобод ва Лахши Ҷумӽурии Тоҷикистон фаъолият доранд, эълон менамоянд. Озмуни грантӣ дар чорчўбаи барномаи «Ӽамкорӣ баӽри навоварӣ – P4I» сурат мегирад. Барномаи мазкур бо дастгирии молиявии Оҷонсии ИМА оид ба Рушди Байналхалқӣ (USAID) амалӣ мегардад.

 

Мақсади барномаи «Ӽамкорӣ баӽри навоварӣ – P4I»: Тақвият додани нақши ҷомеаи шаҳрвандӣ дар кишварҳои Осиёи Марказӣ дар таҳия намудан ва татбиқи сиёсати давлатӣ ва барномаҳои иҷтимоӣ, тавассути ҳамкории мутақобилан судманд бо давлат ва пешбурди манфиатҳои гурӯҳҳои мақсаднок.

 

Мақсади озмуни грантӣ: васеъ намудани дастрасии занони осебпазир ва оилаӽои онӽо ба захираӽои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ.

 

Барномаи грантии мазкур на фақат фаъолиятӽоеро, ки дар поин нишон дода метавонад, дастгирӣ менамояд, балки усулу чорабиниӽои дилхоӽи дигари навовар ва созандаро, ки барои ӽалли мушкилотӽои иқтисодии занони осебпазир ва аъзоёни оилаӽои онӽо равона карда мешаванд, ӽавасманд мегардонад.

 

Дар доираи озмуни грантӣ ТҶ ва МХҶ-ӽое маблағгузори мегарданд, ки лоиӽаӽои онӽо чорабиниӽои мазкурро пешбинӣ мекунанд (номгўйи чорабиниӽо бо ин рўйхат маӽдуд карда намешавад):

 

 • Таъмини имкониятӽо барои пешбурди модели соҳибкории иҷтимоӣ барои рушди иҷтимоию иқтисодии занҳои осебпазир дар:
  • Омӯзиши соҳибкорӣ
  • Пешниҳоди намунаҳои тиҷоратии иҷтимоии гурӯҳҳои мақсаднок
 • Таъмини дастрасӣ ба қарзӽои имтиёзноки ташкилотӽои қарзии хурд;
 • Таъмини имкониятӽо баӽри ба даст овардани даромад тавассути сафарбаркунии гурўӽӽои худёрирасони занон, хазинаӽои ҷамъиятӣ, дигар иттиӽодияӽои ташаббускорон;
 • Ташаббусӽои дигари гурўӽӽои худёрирасони занон (ГХЗ).

 

Муӽим аст!

 • Ӽамбастагӣ бо мақомотӽои ӽокимияти маӽаллӣ бартарии иловагии лоиӽа мебошад;
 • Бартарии иловагии лоиӽа саӽми тарафӽои сеюм (маблағгузорон, ӽокимияти маӽаллӣ ва ғайра) барои ба даст овардани мақсади лоиӽа мебошад.

 

Талаботӽо ба иштирокчиёни озмуни грантӣ:

 

1.     Дархостӽо танӽо аз ТҶ ва МХҶ ноӽияи Рашт, Тоҷикобод ва Лахши Тоҷикистон қабул карда мешаванд;

2.     Аз як ТҶ ё МХҶ танӽо як дархост қабул карда мешавад;

3.     Мўӽлати амалигардонии лоиӽа 6 моӽ;

 

Рўйхати ӽуҷҷатӽои ӽатмие, ки дархостдиӽандагон бояд пешкаш намоянд:

 

 1. Нусхаи шаӽодатномаи бақайдгирии шахси ӽуқуқӣ (бе тасдиқ аз тарафи нотариуси давлатӣ);
 2. Нусхаи Оиннома (бе тасдиқ аз тарафи нотариуси давлатӣ);
 3. Шакли электронии буҷаи татбиқи лоиӽа (дар шакли Excel мутобиқ ба навъи пешбинишуда);

 

Дар сурати қабули қарор оиди маблағгузории лоиӽаи пешниӽодгардида ӽуҷҷатӽои зерин дархост карда мешаванд:

 

 1. Маълумотнома аз бонк оид ба мавҷудияти суратӽисоб бо асъори хориҷӣ (доллари ИМА);
 2. Маълумотнома аз мақомоти андоз оид ба набудани қарз дар назди буҷа.

 

Меъёрӽои арзёбии дархостӽо:

 

Қабл аз он ки дархостӽоро Кумитаи грантӣ мавриди дастгирӣ баррасӣ менамояд, тамоми дархостӽо аз арзёбии пешакӣ дар бобати мувофиқат ба талаботи озмуни грантӣ мегузаранд.

 

Ба дархостӽо аз рўи меъёрӽои зерин баӽо гузошта мешавад:

 

МЕЪЁР

ХОЛ

 1.  

Фаъолияти лоиӽавӣ ва ӽалли мушкилотои иќтисодии занони осебпазири ноҳияҳои Рашт, Тоҷикобод ва Лахш равона шудааст

25

 1.  

Рўзмарра, асоснок ва аӽамияти иҷтимоӣ доштани лоиӽа, иҷрошавандагии мақсаду вазифаӽои лоиӽа

20

 1.  

Воќеияти буља ва асоснокии харољотњои банаќшагирифташуда барои амалигардонии лоиња

15

 1.  

Устувории натиљањои лоиња

15

 1.  

Воқеияти ба даст овардани мақсад дар мўӽлати нишондодашудаи тақвимӣ

10

 1.  

Навоварӣ ва нодирии лоиӽа

10

 1.  

Саӽми тарафӽои сеюм

5

 

Пешкаши дархостӽо:

 

Санаи оғози пешкаши дархостӽо:                   25 октябри соли 2019

Санаи анҷоми пешкаши дархостӽо:                          19 ноябри соли 2019

Муӽлати охирини пешкаши саволӽо:              7 ноябри соли 2019

Давомнокии лоиӽа:                                           6 моњ

Маблағи грант:                                                 на зиёда аз  $7 000

Мавриди баррасӣ дархостӽо бо забони русӣ ва ё тоҷикӣ, бо замимаӽои лозимӣ тавассути почтаи электронии: grants@argonet.org, бо нишондоди «Озмуни грантӣ барои МХҶ, Тоҷикистон», то соати 18:00 (вақти Душанбе, Тоҷикистон), 19 ноябри соли 2019 қабул карда мешаванд.

Ӽаҷми мактуби электронӣ аз 2 Мб зиёд буда наметавонад, дар сурати ӽаҷми умумии ӽуҷҷатӽои замимашаванда аз 2 Мб зиёд буданаш ду ва ё зиёда мактуб фиристодан лозим аст.

Тамоми саволӽоро вобаста ба ин озмуни грантӣ, ба суроғаи электронии зерин ирсол намудан лозим аст: grants@argonet.org. Посухӽоро ба ин саволӽо дар сомонаи зерин дарёфт хоӽед кард http://cso-central.asia/grants-program. Мўӽлати ниӽоии пешкаш кардани саволӽо то 7 ноябри соли 2019, соати 18:00 (вақти Душанбе, Тоҷикистон)

 

«ӼАМКОРӢ БАӼРИ НАВОВАРӢ  – P4I»

 

Озмуни грантӽо барои ташкилотҳои ҷамъиятӣ (ТҶ) ва мақомотӽои худфаъолияти ҷамъиятии (МХҶ) ноӽияҳои Рашт, Тоҷикобод ва Лахш, Тоҷикистон

 

Шакли дархост

 

1.Раќами дархост

(аз тарафи кормандони АРГО хонапурї карда мешавад)

 

2. Номи ташкилот              

 (мутобиќ ба шањодатномаи баќайдгирї)       

 

3. Мўњлати амалигардонии лоиња

 

4. Номи лоиња

 

5. Маблаѓи умумии лоиња, бо доллари ИМА

 

6. Иттилоот дар бораи ташкилот:

 

Санаи баќайдгирї/аз нав баќайдгирї:

 

Суроѓаи њуќуќї: мамлакат, шањр/шањрак, вилоят, ноњия, индекси почта

 

Суроѓаи воќеї: мамлакат, шањр/шањрак, вилоят, ноњия, индекси почта

 

Раќами телефон:  доимї ва/ё мобилї (рамзи мамлакат + рамзи шањр/оператори мобилї + раќам)

 

Е-mail:

Веб-Сайт/Skype логин: (агар бошад)

 

7.  Шахсони мутасаддї барои тамос:

 

Роњбари ташкилот:

Ному насаб:

Суроѓаи электронї:

Раќами телефони мобилї:

 

 

 

Роњбари лоиња:

 

Ному насаб:

Суроѓаи электронї:

Раќами телефони мобилї:

 

 

 

 

 

 1.  Ахбороти мухтасар дар бораи ташкилот (Ба таври мухтасар дар бораи ташкилоти дархостдињанда, аъзоёнаш, навъњои асосии фаъолият, дастовардњои асосиаш маълумот пешкаш намоед) на зиёда аз 1 сањифа:

 

 1. Иќтидори ташкилот:

(Ба таври мухтасар ва мутобиќи љадвали поин лоињањои амалигардида ва воќеии ташкилотро, аз љумла лоињањои соњибкориро дар давоми солњои 2016-2019 шарњ дињед)

Номи лоиња ва шарњи мухтасари он (на зиёда аз 5 љумла)

Натиљањои бадастомада

Маблаѓи лоиња

Мўњлати иљро

Маблаѓгузор ва маълумот барои тамос бо он

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Тавсифи лоиња.

Чи тавр фаъолияти лоињавї мушкилотњои иќтисодии занони бесаробон ва аъзоёни оилањои муњољирони мењнатиро њал хоњад кард ( то 2 сањифа):

 

1. Тавсиф ва шарњи мушкилот

(Мушкилотро, бо истифода аз нишондињандањои сифатї ва шуморавї, шарњ дињед. Шарњи мушкилот бояд рўзмарра ва мутобиќат ба эњтиёљоти мањалларо инъикос намояд)

 

 

2. Маќсад ва вазифањои лоиња

(Ба таври аниќ ва возењ вазъиятеро, ки дар натиљаи амалигардонии лоињаи шумо ба вуљуд меояд, нависед. Вазифањои гузошташуда бояд ба маќсади лоиња оварда расонанд)

 

 

3. Тавсифи фаъолияти лоињавї

(Мушкилоти тавсиф додагиатонро ба кадом роњ њал карданиед, тарзи амалигардонии лоињаро нишон дињед, таъсири лоињаро ба занону мардони мањалларо низ нишон дињед)

 

 

11. Наќшаи таќвимии лоиња (аз рўи шакли зерин наќшаи муфассали таќвимии лоињаро пешкаш намоед):

Номгўи чорабинињо  

Мўхлат

Масъулин

Маблаѓи ба наќша гирифташуда 

Натиљањои чашмдошт*

Вазифаи 1

 

Фаъолияти 1.1

 

 

 

 

Фаъолияти 1.2

 

 

 

 

и т.д.

 

 

 

 

Вазифаи 2

 

Фаъолияти 2.1

 

 

 

 

Фаъолияти 2.2

 

 

 

 

Ва ѓ.

 

 

 

 

12. *Натиља ва нишондињандањои чашмдошт

(Натиљањои сифатї ва шуморавии лоињаро, њамзамон нишондињандањои онро тавсиф дињед. Амалигардонии лоиња ба мањаллаи дархостдињанда, аъзоёни ташкилоти дархостдињандв, рушди фаъолияти иќтисодии ташкилот чи тавр таъсир мерасонад. Барои муќоиса нишондињандањои шабењи асосиро истифода баред (дар давраи то оѓози амалигардонии лоиња)

   Натиљањои чашмдошт

Нишондињанда/Шохис

Шарњу эзоњ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Назорат ва бањодињї.

(Мухтасаран наќл кунед, кич и тавр Шумо раванди ба даст омадани маќсаду вазифањои лоињаро назорат ва арзёбї менамоед? (на беш аз 0,5 сањифа)

 

 

14. Шарикони лоњавї ва наќши онњо дар лоиња

(Шарикони асосии Шумо њангоми амалигардонии лоиња кистанд? Њамкории Шум обо ин шарикон чи ќадар ваќт давом ёфта истодааст? Онњо чи тавр ба лоиња љалб карда мешаванд?)

Шарики лоињавї

Наќш дар амалигардонии лоиња

1

 

 

2

 

 

3

 

 

15. Устувории натиљањои лоиња.

(Оиди ояндаи ташаббусњои Шумо баъд аз анљоми лоиња мухтасар наќл кунед (на беш аз 0,5 сањифа)

 

 

                         

 

 

Рўйхати њуљљатњое, ки дархостдињанда бояд пешкаш намояд:

 • Нусхаи шањодатномаи баќайдгирии шахси њуќуќї (бе тасдиќ аз тарафи нотариуси давлатї);
 • Нусхаи Оиннома (бе тасдиќ аз тарафи нотариуси давлатї);
 • Шакли электронии буљаи татбиќи лоиња (дар шакли Excel мутобиќ ба навъи пешбинишуда);

 

Имзои директори ташкилоти дархостдињанда___________________________

Љойи муњр

 

Ному насаб__________________________________________________________

 

 

Санаи пешкаши дархост___________________________________

9

января

Женщины Таджикабада открыли мини-цех

Уязвимые женщины джамоата Калаи Лаби об Таджикабадского района Таджикистана в рамках проекта «Партнерство для инноваций»,  которая реализуется АРГО при финансовой поддержке USAID получили возможность заявить о себе и открыть кондитерский мини-цех. Все началось с обыкновенных тренингов, которые провел партнер АРГО в Таджикистане – общественная организация «Фидокор». Они посвящались таким темам, как  «Защита прав женщин и гендерное равноправие» и «Управление проектами и разработка бизнес-плана». Все это стало толчком для уязвимой группы. Вначале женщины вышли с инициативой официально  зарегистрировать свою группу взаимопомощи как  орган общественной самодеятельности ( ООС).    Руководителем  ООС «Шоми Точикобод» избрали заведующую районной столовой «Шоми Точикобод» Шуламо Гафурову.  «Миссией нашего ООС является решение социальных проблем общины  и активизация женщин в принятии решений сообщества», - рассказала Шуламо Гафурова. Новый орган общественной самодеятельности инициировал проведение питьевой воды из центра района до столовой «Шоми Точикобод», где несколько членов ООС из числа уязвимых женщин подрабатывают на кухне и помогают в приготовлении горячих блюд. Этой водой пользуются теперь не только в столовой, но и  40 близлежащих домохозяйств махаллы. «Так уж повелось, что из-за старых устоев, женщинам работать официантками в общественных пунктах питания запрещалось, потому что приходится обслуживать мужчин. Поэтому в столовых исключительно обслуживали мужчины», - объясняет Шуламо Гафурова совместную инициативу женщин по обслуживанию столовой.  Она привлекла к работе в столовой  несколько уязвимых женщин,  которые из-за отсутствия источников дохода и крайне бедных условий жизни, нуждались в работе. Когда в начале 2019 года Ассоциация Развития Гражданского Общества – АРГО  в рамках программы «Партнёрство для инноваций – P4I», объявила грантовый конкурс для общественных организаций  и органов общественной самодеятельности, осуществляющих свою деятельность в Таджикабадском и Ляхшском районах, для ООС «Шоми Точикобод» появилась прекрасная возможность заявить о себе и расширить свои возможности. Ведь целью грантового конкурса было расширение доступа уязвимых женщин  и их семей к экономическим и социальным ресурсам. Члены ООС «Шоми Точикобод» обсудили, что они могут предложить в своем проекте. Они определили, что в районе недостаточно в продаже местных кондитерских и хлебобулочных  изделий. Все общественные столовые и продовольственные магазины  района обеспечиваются хлебом и лепёшками из соседнего района Рашт. Учитывая потребность населения в хлебобулочных изделиях и расширения ассортимента кондитерских изделий, члены ООС предложили перереставрировать общественную столовую «Шоми Точикобод» в национальную столовую с разнообразной народной кухней и открыть мини-цех по производству кондитерских изделий с обеспечением ещё 7 дополнительных рабочих мест для других уязвимых женщин махалли. «У большинства членов ООС имеются навыки домашней выпечки и других сладостей, пользующихся спросом у населения, но у нас не было современного оборудования – духовых печей, миксеров, вафельниц и других приспособлений для выпечки. Благодаря проекту АРГО, мы получили мини-грант и смогли все это закупить», - рассказывает Шуламо Гафурова. К тому же, члены ООС, которые не имели навыков, прошли двухмесячные краткосрочные курсы кондитеров и  официанток в Центре образования взрослых района.  Двое женщин реализуют готовую продукцию на местном рынке. Другие выпекают кулинарные изделия на заказ от населения. Реализация проекта позволила улучшить условия жизни 10 уязвимых семей. У молодой женщины Тахмины нет мужа, он умер 6 лет назад. Она вынуждена одна воспитывать троих малолетних детей – старший учится в третьем классе, двое младших ходят в детский сад. Женщина  рассказывает, что раньше часто думала о том, как свести концы с концами, как поднимать детей одной, ведь у нее нет ни работы, ни специальности. «Сидела дома целыми днями, иногда в голову приходили нехорошие мысли, хотела наложить на себя руки. Но к счастью, на моем пути появилась такая прекрасная женщина как Шулаби. Она вывела меня из психологической депрессии и привела сюда. Потихоньку я ожила, научилась готовить салаты, ухаживала за клиентами. Теперь учусь печь торты», - рассказывает Тахмина. Шулаби Гафурова помогает не только Тахмине, но и другим женщинам с нелегкой судьбой. Вот, например,  Давлатпочо, которая моет помещение столовой и работает уборщицей в школе. Муж уехал на заработки и пропал. Женщина вынуждена была выйти на работу, чтобы прокормить своих детей. Она готовит самбусу дома, приносит на продажу в столовую и раздает в другие торговые точки. Ежедневно женщины обедают в столовой и могут брать лепешки домой для своих детей. На сэкономленные деньги покупают другие необходимые продукты. «Положительный аспект проекта заключается в том, что сытые дети заняты учебой, а не мыслями как подрабатывать на местном рынке или на дому у более благополучных семей», - говорит заведующая отделом по делам женщин и семьи местного государственного  органа власти Таджикабадского района Фаризат Рахмутдинова. Кстати, в октябре прошлого года Шуламо Гафурова в составе группы женщин ездила на обучающий тур в город Самарканд Узбекистана, где ознакомилась с работой женщин-предпринимателей соседней страны. Эта поездка была полезной для нее. Гафурова говорит, что теперь она планирует внедрить в производство новые виды кондитерских изделий и более рационально использовать  рабочее время и ресурсы. Со временем, когда у ООС «Шоми Точикобод» будут средства, они планируют открыть на втором этаже столовой, гостевой дом для туристов и приезжих.  «Думаю, такие женщины, как Шуламо Гафурова посредством своей активности могут приобрести лидерские навыки  и почувствовать уверенность в принятии решений, как у себя в семье, так и в обществе»,-  считает Сохиба Рахимова, страновой директор программы «Развитие для Инноваций» в Таджикистане.  

28

декабря

Ключевые результаты проекта по развитию махалли ОО «Фидокор»

Ключевые результаты инициативы «Развитие махаллы через решение приоритетных проблем», реализованной общественной организацией «Фидокор» в партнёрстве с Фондом Евразия Центральной Азии – Таджикистан в рамках проекта "Активизация организаций гражданского общества в качестве действующих лиц в сфере управления, отчетности и реализации проектов для развития сельских местностей", финансируемого Европейским Союзом. Цель: Усиление роли и авторитета махаллинского комитета посёлка «Аэропорт» джамоата Бустон-кала Кушаниянского района, через развитие социального партнёрства и решение приоритетной проблемы в течении 4 – х месяцев. Задачи: Закупить и установить трансформатор ТМ 630/10 и линию электропередач на протяжении 1500 метров Обучить членов махаллинского комитета и активистов махаллы методам совместной оценки потребностей, разработки проектов, созданию и развитию фонда развития сообщества.  Результаты: Закуплен, доставлен и установлен трансформатор ТМ 630/10 в комплекте с ГКТП и РЛНД. Вся остальная работа по подключению сети общего пользования, домохозяйств, школы, медпункта к трансформатору осуществлена за счёт средств махаллы и районного филиала «Барки точик». ОО «Фидокор» в процессе реализации проекта установил тесные партнёрские отношения с Южным предприятием электросетей, что позволило сразу после установки, испытания и подключения ТМ 630/10 передать весь объект на баланс «Барки точик». В рекордные сроки, всего за 40 дней после старта проекта, удалось решить приоритетную проблему сообщества. 1450 жителей махаллы имеют прямой доступ к электричеству На 35% улучшился процесс оплаты за электричество Устранён источник конфликтов между жителями и в/ч 07017 К линии электричества подключены также местная школа и медпункт Полностью прекратились случаи несанкционированного подключения к линии электричества местного аэропорта Курган - Тюбе со стороны жителей 4 местных ремесленницы улучшили качество изделий и увеличили количество продукции за счёт приобретения электрического оборудования 8 семей военнослужащих в/ч № 07017 также подключены к линии электричества махаллы, все расходы по подключению махалла взяла на себя (незапланированный результат) 1 августа 2019 года СШ № 70 и МК «Механизатор» заключили Договор о безвозмездной аренде помещения для работы МК 14 августа 2019 года, решением № 12 поселкового джамоата Бустон-кала, махаллинский комитет «Механизатор» был зарегистрирован в качестве ООС.

25

декабря

Кумаки «Фидокор» барои шуѓлнокии занони осебпазири Тољикобод

Сиёсати гендерии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар заминаи сиёсати пешгирифтаи  Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомомалї  Рањмон вобаста ба баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа амали шуда, барои бо кор таъмин намудани занони осебпазир аз тамоми имкониятҳо самаранок истифода бурда мешавад. Яке аз масъалањои муњиме, ки дар  сиёсати амалкунандаи Президенти  мамлакат ва Њукумати  Љумњурии  Тољикистон дар солњои охир  њалли худро ёфта истодааст, ин баланд бардоштани эътибори зан дар љомеа ва бо кор таъмин намудани занон мебошад.   Маҳз бо саъю кўшиш, дастгирӣ ва ташаббусњои роҳбари давлат дар мавриди устувор намудани мавќеи занон дар љомеа, иштироки фаъоли занон дар соњањои њаёти љамъиятиву давлатї таъмин мегардад. Яке аз чунин имкониятњо бо кор таъмин намудани занони осебпазир, аз кабили оилањои партофташудаи муњочирони мењнати, занони маъюбиятдошта ё дар тарбияашон фарзандони маъюбиятдошта, инчунин оилањои камбизоат мебошанд. Бо ташаббуси ташкилоти чамъиятии «Фидокор» дар асоси бурсњои хурди USAID, ки аз љониби ассотсиатсияи АРГО (Казоќистон) таксим карда мешавад, 5 маќомоти худфаъолияти љамъиятї (МХҶ) дар ноњияи Тољикобод имкон пайдо намуданд, ки занони осебпазири љамоатњои худро бо кори доимї таъмин намоянд. Лозим ба ёдоварист, ки дастгирии грантї бо маќсади рушди соњибкории занон аз дастур ва супоришњои Президенти Љумњурии Тољикистон зимни мулоќот бо соњибкорони ватанї  бармеояд. Сехи кулоли дар Фатњобод Дар дењаи Фатњободи љамоати Калъаи Лаби оби ноњия ба наздики сехи кулолгари ба кор шуруъ намуд, ки он бо ташаббуси МХЧ «Фатњобод» арзи њасти намуд. Тавре сардори сех Хосият Авазова иброз намуд, корхонаи мазкур барои аз нав тачдид намудани њунарњои мардуми ва бо чои кор таъмин намудани занони осебпазир дар дења таъсис дода шудааст. - Ин корхона бо маќсади соњибкасб намудани занону духтарони хонанишин ва бо шуѓли доимї таъмин намудани онњо дар дења ва бо ин роњ аз нав таљдид намудани њунарњои ќадимаи халќи тоҷик, аз ќабили кулолгарї таъсис дода шуд, ки дар он зимнан дањ нафар занону духтарон фаъолият доранд, - мегуяд сардори корхона Хосият Авазова. Бино бар гуфтаи у, пеш аз он ки занон бо ин њунари ќадима машѓул гарданд, онњо аз тарафи кулолгари машњури љумњурї аз ноњияи Шањринав, Устои хизматнишондодаи Тољикистон Фозил Носиров машѓулиятњои омузишї (мастер-класс) гузашта, нозукињои касбро омухтанд. Лозим ба ёдоварист, ки худи дењаи Фатњобод солњои пешин бо кулолгарони худ дар минтаќаи Раштонзамин ва умуман сатњи љумњурї машњур буда, инчунин занон низ бо ин касб машѓул буданд. Хосият Авазова низ дар оилаи чунин кулолгарон тарбия ёфтааст. Зимнан, 10 нафар занон дар корхона машѓули кулолгарї буда, аз лои мањаллии сурх мањсулоти гуногун, аз ќабили куза, гулдон, ќаламдон, њуштаки гилї ва дигар намудро истењсол намуда, дар намоишгоњ ва ярмаркањои сатњи ноњия ва љумњурї барои харидорон пешкаш менамоянд. Ташкили сехи канноди дар ошхонаи «Шоми Точикобод» Баъди иштирок дар омузишњои ТЧ «Фидокор» барои занони хонашин, ки барои бо соњибкорї машѓул шудани онњо пешбинї шуда буд, занони љамоати Калъаи Лаби об боз як маќомоти худфаъолияти љамъиятї бо номи «Шоми Тољикобод» таъсис намуданд. Роњбари ин МХЧ дар маљлиси умумї соњибкори маъруф, сарвари ошхонаи «Шоми Тољикобод» Шуъламо Гафурова таъин гардид. Ваќте дар аввали соли 2019 Ассотсиатсияи рушди љамъияти шањрвандї (АРГО) дар доираи барномаи «Рушд барои навоварї - P4I», ки  аз љониби USAID дастгири мешавад, озмуни грантиро барои минтаќаи Рашт эълон намуд, барои МХЧ «Шоми Тољикобод»  як имконияти хубе пайдо шуд, ки барои пешравии кори худ дархост нависанд. Чунки маќсади ин озмуни грантї – васеъ намудани имконияти занони осебпазири ноњияњои Тољикободу Лахш ва оилањои онњо барои дастрасї ба имконоти иќтисодиву иљтимої мебошад. Аъзоёни МХЧ  «Шоми Тољикобод» муайян намуданд, ки дар ноњия сехи ќаннодиро таъсис дињанд, чунки талабот ба мањсулоти тайёри нонї дар он љо зиёд аст. Хамин тариќ, дар назди ошхонаи «Шоми Тољикобод» сехи хурди каннодї, ки дар он 7 нафар занони осебпазир аз ќабили оилањои партофташудаи муњољирони мењнатї кору фаъолият мекунанд. 3 нафари дигар дар худи ошхона њамчун пешхизмат ва фаррошу ошпаз машѓули кор мебошанд. «Кариб њамаи аъзоёни МХЧ мо нону самбуса, пирогу торту дигар мањсулот пухта метавонанд, аммо онњо барои пухтупаз асбобњои корї надоштанд. Бо дастгирии лоиња мо тавонистем, ки духовкаю миксер, вафлипазак ва дигар асбобњои даркориро барои пухтупази ќаннодї харидорї намоем ва ба кор шуру кунем. Дар муњлати кутоњ аксарияти ањолї аз сехи ќаннодии мо хабар ёфта, омада мањсулоти пешнињоднамудаи моро харидорї менамоянд ва мо хурсандем, ки бо ин роњ  занони осебпазири мањалла низ соњиби як бурда нони худ мегарданд», - иброз медорад соњибкори инфиродї ва њамзамон роњбари МХЧ «Шоми Тољикобод» Шуъламо Гафурова.  Бояд инчунин зикр намуд, ки дар њамкорї бо масъулини Агентии мењнат ва шуѓли ањолї ва соњибкори мањаллї аъзоёни МХЧ дар назди Маркази омузиши калонсолони ноњия курсњои думоњаи ќаннодиро гузашта, соњиби сертификати касбї гардиданд.  Зикр бояд кард, ки миёнањои моњи октябри соли равон Шуламо Гафурова дар њайати гуруњи корї ба сафари омузишї ба шањри Самарќанди љумњурии Узбекистон рафта, бо фаъолияти занони соњибкори давлати њамсоя ошно гардид. Ин сафар барои апаи Шуъламо аз чанд љињат муфид ва хотирмон буд, чунки таљрибаи андухтаашро соњибкор мехоњад дар оянда дар сехи ќаннодии худ мехоњад истифода намояд.   Татбиќи лоињаи мазкур барои бењтар намудани шароити зиндагии 10 оилаи осебпазир мадад намуд. Бино ба гуфтаи директори барномаи «Рушд барои навоварї» дар Тољикистон Соњиба Рањимова, бо чунин роњ занон – гирандагони гранти АРГО метавонанд имкониятњои худро сайќал намуда, фаъолноктар шаванд ва дар ќабул намудани карор, чи дар оилаи худ ва чи дар љамъият сањми худро гузоранд. Таъсиси корхонањои дузандагї дар се мањал Сањми дигари барномаи «Рушд барои навоварї» дар Тољикистон таъсиси корхонаи хурди дузандагї мебошад. Мањз бо дастгирии ташкилотњои АРГО (Казокистон) ва USAID дар дењањои Миразиёни љамоати Калъаи Лаби об, Шањристони љамоати Шогадоев ва Полезаки  љамоати Ширинчашмаи ноњияи Тољикобод корхонањои њунарњои мардумї аз ќабили корхонаи курокдузї, чакандузї ва либоси занонаю варзишї ба кор шуруъ намуданд. Бино бар гуфтаи яке аз гирандагони грант, роњбари сехи дузандаги дар Миразиён Шањнозаи Сайрезвон, ин иќдом барои бо  кор таъмин намудани 10 зани осебпазири дења, инчунин бо њунармандї фаро гирифтану соњибкасб намудании љавондухтароне, ки баъди хатми синфи 9-ум имконияти давом додани тањсилро надоранд, шароити хуб фароњам овард. Махфират Иззатова – роњбари МХЧ «Шукри Истиќлол» аз дењаи Полезак иброз намуд, ки таъсиси корхонаи дузандагї барои занони осебпазир шароити хуб фароњам овард.  Аъзоёни ин маќомоти худфаъолият  - Сарагул Давлатова и Хусниљањон Мурумбекова занони камшунавоянд, дигаре соњиби њафт фарзанд, ки аз он дутояш – маъюб мебошанд. 6 нафари зани дигар аз шавњар људо шуда, дар хонаи хешовандонашон зиндагї мекунанд. Мењринисо Гадозода, роњбари сехи чакандузии дењаи Шањристон иброз медорад, ки таъсиси чунин корхона барои рушди хунарњои мардумї, ки сарвари кишвар, муњтарам Эмомалї Рањмон солњои 2019-2021-ро солњои рушди дењот, њунарњои мардуми ва сайёњї эълон намудааст, мусоидат менамояд. «Хар гоње, ки  чун мудири бахши кор бо занон ва оилаи маќомот дар дењахову љамоатњои гуногуни ноњия вохурињо мегузаронам, маълум мешавад, ки аксарияти занону духтарони мо – соњибњунар њастанд, гулдузиву дузандагї мекунанд, мебофанд, аммо мањсули дасти худро фурухта наметавонанд. Бинобар ин, мо аз мадади чунин ташкилотњои байналхалќї ба монанди АРГО ва USAID миннатдорем, ки занони моро дастгирї намуда, барои бо кор таъмин намудани занони осебпазир бо таъсис додани корхонаи хурди дузандагї шароит фароњам меоваранд», - мегуяд Фаризат Рањмиддинова, мудири шуъбаи кор бо занон ва оилаи маќомоти иљроияи давлатии ноњияи Тољикобод. Рушди соњибкории занон тибќи Стратегияи миллии фаъолгардонии наќши занон дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2011-2020 барои  расидан ба баробарии гендерї дар соњаи иќтисодиёт ва дастрасии баробар ба захирањои молиявї мусоидат менамояд.  

12

декабря

В Лахше заработал цех по производству адраса

Впервые в Раштской долине женщины стали производить ткань адрас, что несвойственно для этой местности. В селе Сарикенджа джамоата Муксу Лахшского района, благодаря грантовой поддержке АРГО и USAID, открылся цех по производству адраса. Занятие необычное для этих мест. Возрождение ткачества адрас во всех районах Таджикистана  является инициативой Президента страны. Данное народное творчество будет повсеместно поощряться, тем более, что 2019-2021 годы – объявлены указом Президента Годами развития села и народного ремесленничества. Джамоат Муксу является одним из самых крупных территориальных единиц Лахшского района, и в нем проживает порядка 10567 населения, в том числе, 5660  женщин. Из этого количества, 360 женщин являются уязвимыми, потому что живут в очень трудных условиях, разведены или брошены своими мужьями, не имеют специальности. Орган общественной самодеятельности «Муксу» был создан в апреле 2019 года в селе Сарикенджа в рамках проекта ООН женщины «Расширение прав и возможностей брошенных семей трудовых мигрантов». Цель организации – повышение экономического и социального уровня жизни уязвимых семей и увеличение их благосостояния. Руководитель ООС «Муксу» и одноименного швейного цеха  Гульнора Имомова с 2013 года сотрудничает с Агентством труда и занятости населения Лахшского района и на договорной основе открыла краткосрочные курсы швей и специалистов по лоскутному шитью. По специальности Гульнор – учительница, преподавала в школе. 13 лет назад, она  научилась шить и вышивать. Она решила поделиться своим мастерством с другими, то есть взять учеников, чтобы помочь и другим женщинам зарабатывать на ремесле. Вначале Гульнор Имомова открыла мини-швейный цех у себя дома, потом ей предложили обучать женщин на курсах в Центре образования взрослых при отделе занятости населения района. Теперь она создала цех по изготовлению адраса в родном селе Сарикенджа. Для 10 бенефициаров проекта был организован мастер-класс наставника - ткача из г. Канибадама Согдийской области по обучению ткачеству адраса из натуральных хлопковых нитей. Большинство из обученных женщин из числа уязвимых. Фарзона – бывшая жена трудового мигранта, одна воспитывает детей, из очень бедной семьи.  Она говорит, что благодаря обучению, сама выткала ткань и сшила себе платье. Кроме брошенных женщин,  у Гульнор работают и девушки с инвалидностью. Например, две глухонемые сестры, у которых нет матери. “Все женщины-домохозяйки благодарны USAID, АРГО и «Фидокор» за то, что благодаря этому проекту, они могут зарабатывать. Мы хотим охватить больше людей и производить больше продукции», - говорит Гулнор Имомова.   Уже сейчас местный хукумат готов предоставить ООС “Муксу” социальный заказ на пошив одежды из адраса для государственных учреждений.