МУӼЛАТИ ОЗМУНИ ГРАНТӼО ДАРОЗ КАРДА МЕШАВАД

«Ассотсиатсияи рушди ҷомеаи шаӽрвандӣ «АРГО» дар якҷоягӣ бо ташкилоти ҷамъиятии «Фидокор» оғози озмуни грантиро барои ташкилотҳои ҷамъиятӣ (ТҶ) ва мақомотӽои худфаъолияти ҷамъиятӣ (МХҶ), ки дар ноӽияҳои Рашт, Тоҷикобод ва Лахши Ҷумӽурии Тоҷикистон фаъолият доранд, эълон менамоянд. Озмуни грантӣ дар чорчўбаи барномаи «Ӽамкорӣ баӽри навоварӣ – P4I» сурат мегирад. Барномаи мазкур бо дастгирии молиявии Оҷонсии ИМА оид ба Рушди Байналхалқӣ (USAID) амалӣ мегардад.

Мақсади барномаи «Ӽамкорӣ баӽри навоварӣ – P4I»: Тақвият додани нақши ҷомеаи шаҳрвандӣ дар кишварҳои Осиёи Марказӣ дар таҳия намудан ва татбиқи сиёсати давлатӣ ва барномаҳои иҷтимоӣ, тавассути ҳамкории мутақобилан судманд бо давлат ва пешбурди манфиатҳои гурӯҳҳои мақсаднок.

Мақсади озмуни грантӣ: васеъ намудани дастрасии занони осебпазир ва оилаӽои онӽо ба захираӽои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ.

Барномаи грантии мазкур на фақат фаъолиятӽоеро, ки дар поин нишон дода метавонад, дастгирӣ менамояд, балки усулу чорабиниӽои дилхоӽи дигари навовар ва созандаро, ки барои ӽалли мушкилотӽои иқтисодии занони осебпазир ва аъзоёни оилаӽои онӽо равона карда мешаванд, ӽавасманд мегардонад.

Дар доираи озмуни грантӣ ТҶ ва МХҶ-ӽое маблағгузори мегарданд, ки лоиӽаӽои онӽо чорабиниӽои мазкурро пешбинӣ мекунанд (номгўйи чорабиниӽо бо ин рўйхат маӽдуд карда намешавад):

Таъмини имкониятӽо барои пешбурди модели соҳибкории иҷтимоӣ барои рушди иҷтимоию иқтисодии занҳои осебпазир дар:

Омӯзиши соҳибкорӣ

Пешниҳоди намунаҳои тиҷоратии иҷтимоии гурӯҳҳои мақсаднок

Таъмини дастрасӣ ба қарзӽои имтиёзноки ташкилотӽои қарзии хурд;

Таъмини имкониятӽо баӽри ба даст овардани даромад тавассути сафарбаркунии гурўӽӽои худёрирасони занон, хазинаӽои ҷамъиятӣ, дигар иттиӽодияӽои ташаббускорон;

Ташаббусӽои дигари гурўӽӽои худёрирасони занон (ГХЗ).

 Муӽим аст!

Ӽамбастагӣ бо мақомотӽои ӽокимияти маӽаллӣ бартарии иловагии лоиӽа мебошад;

Бартарии иловагии лоиӽа саӽми тарафӽои сеюм (маблағгузорон, ӽокимияти маӽаллӣ ва ғайра) барои ба даст овардани мақсади лоиӽа мебошад.

 Талаботӽо ба иштирокчиёни озмуни грантӣ:

1.     Дархостӽо танӽо аз ТҶ ва МХҶ ноӽияи Рашт, Тоҷикобод ва Лахши Тоҷикистон қабул карда мешаванд;

2.     Аз як ТҶ ё МХҶ танӽо як дархост қабул карда мешавад;

3.     Мўӽлати амалигардонии лоиӽа 6 моӽ;

Рўйхати ӽуҷҷатӽои ӽатмие, ки дархостдиӽандагон бояд пешкаш намоянд:

Нусхаи шаӽодатномаи бақайдгирии шахси ӽуқуқӣ (бе тасдиқ аз тарафи нотариуси давлатӣ);

Нусхаи Оиннома (бе тасдиқ аз тарафи нотариуси давлатӣ);

Шакли электронии буҷаи татбиқи лоиӽа (дар шакли Excel мутобиқ ба навъи пешбинишуда);

 Дар сурати қабули қарор оиди маблағгузории лоиӽаи пешниӽодгардида ӽуҷҷатӽои зерин дархост карда мешаванд:

Маълумотнома аз бонк оид ба мавҷудияти суратӽисоб бо асъори хориҷӣ (доллари ИМА);

Маълумотнома аз мақомоти андоз оид ба набудани қарз дар назди буҷа.

 Меъёрӽои арзёбии дархостӽо:

Қабл аз он ки дархостӽоро Кумитаи грантӣ мавриди дастгирӣ баррасӣ менамояд, тамоми дархостӽо аз арзёбии пешакӣ дар бобати мувофиқат ба талаботи озмуни грантӣ мегузаранд.

Ба дархостӽо аз рўи меъёрӽои зерин баӽо гузошта мешавад:

№ МЕЪЁР    ХОЛ

  1. Фаъолияти лоиӽавӣ ва ӽалли мушкилотхои иќтисодии занони осебпазири ноҳияҳои Рашт, Тоҷикобод ва Лахш равона шудааст                     25
  2. Рўзмарра, асоснок ва аӽамияти иҷтимоӣ доштани лоиӽа, иҷрошавандагии мақсаду вазифаӽои лоиӽа                                                        20
  3. Воќеияти буља ва асоснокии харољотњои банаќшагирифташуда барои амалигардонии лоиња                                                                           15
  4. Устувории натиљањои лоиња                               15
  5. Воқеияти ба даст овардани мақсад дар

мўӽлати нишондодашудаи тақвимӣ10

  1. Навоварӣ ва нодирии лоиӽа                                  10
  2. Саӽми тарафӽои сеюм                                               5

Пешкаши дархостӽо:

Санаи оғози пешкаши дархостӽо:                   25 октябри соли 2019

Санаи анҷоми пешкаши дархостӽо:                26 ноябри соли 2019

Муӽлати охирини пешкаши саволӽо:              22 ноябри соли 2019

Давомнокии лоиӽа:                                           6 моӽ

Маблағи грант:                                                 на зиёда аз  $7 000

    Мавриди баррасӣ дархостӽо бо забони русӣ ва ё тоҷикӣ, бо замимаӽои лозимӣ тавассути почтаи электронии: grants@argonet.org, бо нишондоди «Озмуни грантӣ барои МХҶ, Тоҷикистон», то соати 18:00 (вақти Душанбе, Тоҷикистон), 19 ноябри соли 2019 қабул карда мешаванд.

Ӽаҷми мактуби электронӣ аз 2 Мб зиёд буда наметавонад, дар сурати ӽаҷми умумии ӽуҷҷатӽои замимашаванда аз 2 Мб зиёд буданаш ду ва ё зиёда мактуб фиристодан лозим аст.

Тамоми саволӽоро вобаста ба ин озмуни грантӣ, ба суроғаи электронии зерин ирсол намудан лозим аст: grants@argonet.org. Посухӽоро ба ин саволӽо дар сомонаи зерин дарёфт хоӽед кард http://cso-central.asia/grants-program. Мўӽлати ниӽоии пешкаш кардани саволӽо  22 ноябри соли 2019, соати 18:00 (вақти Душанбе, Тоҷикистон)

 

 

22

июня

«Тадқиқоти этнографии меъёрҳои зиёнрасони иҷтимоии ҷомеа ва дастгирии ташаббусҳои таблиғотии оммавӣ оид ба пешгирии зӯроварӣ нисбат ба занону духтарон»

Қисмтаи  «Тадқиқоти этнографии меъёрҳои зиёнрасони иҷтимоии ҷомеа ва дастгирии ташаббусҳои таблиғотии оммавӣ оид ба пешгирии зӯроварӣ нисбат ба занону духтарон» дар доираи амалигардонии Ташаббуси Нури рӯшноӣ дар Тоҷикистон – Ташаббуси муштараки ИА ва СММ барои барҳам додани зӯроварӣ нисбат ба занону духтарон аз ҷониби сохтори СММ-Занон ва шарики миллӣ ТҶ «Фидокор» татбиқ мешавад.  Рӯзи 30 майи соли 2022 дар ҷамоати Овчиқалъачаи ноҳияи Б.Ғафуров Чемпионҳои “Системаи омӯзиши амалияи гендерӣ” (СОАГ) Шуҷоат Ҳасанова ва Рафоат Бобоева  аз рӯйи Восита/инструменти 3  “Дарахти Оилаи хушбахт” барои 22 – нафар иштирокчӣ, ки 14 нафар (64%) –и онро занон ташкил медиҳанд тренинг гузарониданд. Иштирокчиёни тренинг бо як рӯҳи болида зимни кори гурӯҳӣ ба гурӯҳҳои мардона ва занона муттаҳид шуда, фаъолияти худро тавассути кашидани расмҳо ишора мекарданд.  Ногуфта намонад, ки тренингҳои СОАГ аз тренингҳои маъмулӣ ба куллӣ фарқ мекунад. Дар тренингҳои СОАГ иштирокчиён танҳо тавассути кашидани расм орзӯ, роҳҳои расидан ба орзӯ ва дастовардҳои худро ишора мекунанд, вале онро дастаҷамъона муҳокима мекунанд. Дар Восита//инструменти 3  “Дарахти Оилаи хушбахт”, гурӯҳҳо дар рӯи он кор хоҳанд кард ва барои ба мувозинат даровардани реша, шоха ва зершоха ва давраҳо, дар атрофи доираи сабз, мӯҳлатҳоро муқаррар мекунанд. Чунин тарзи кор ба иштирокчиён имкон медиҳад, ки худашон тасмимгиранда бошанд то нақши ҳар як аъзои хонавода (марду зан) дар бадастовардани дастовардҳо зарур ва мушаххас инъикос шавад ва он ноайён ба баробарии гендерӣ мусоидат мекунад.  Чунин тренинг рӯзи 31 майи соли 2022 дар ҷамоати деҳоти Чоркӯҳи ш.Исфара баргузор гардид. Дар кори тренинг 21 нафар ширкат доштанд, ки 13 ва ё (62%)-ро занону духтарон ташкил медоданд.    Боиси қайд аст, ки тренерони маҳаллии СОАГ аз  шаҳру ноҳияи Исфара ва Б.Ғафуров Шуҷоат Ҳасанова ва Рафоат Бобоева  тасмим гирифтаанд тренингҳоро бо дастгирии дигар аъзоёни тимашон дастаҷамъона гузаронанд. Чунин тарзи кор имкон медиҳад, ки онҳо ҳамдигарро дастгирӣ ва табодули таҷриба кунанд. Инчунин талаботи СОАГ низ аз он иборат аст, ки барои расидан ба ҳадафҳои бузург фаъолиятҳо бояд беғаразона ва дастаҷамъона бошад. Инчунин ҳар нафаре, ки тренинги СОАГ-ро мегузарад, пас аз Восита/инструменти 1 ва 2 дар оила ва ҷойҳои кору зисташон ба 5 нафари дигар донишҳои андӯхтаашонро меомӯзанд. Дар оғози тренингҳо иштирокчиён аз омӯзонидани 100 нафарии дигар, яъне дар маҷмӯъ 200 нафари дигар иттилоъ доданд. Ҳамин тариқ дар бораи Системаи омӯзиши амалияи гендерӣ (СОАГ) аллакай дар вилояти Суғд 251 нафар донишҳои гендерии худро баланд бардошта истодаанд, ки зиёда аз 50%-и онро занону духтарон ташкил медиҳанд.

23

мая

Первые победители практических гендерных исследований

Первые победители практических гендерных исследований (СОАГ-ГАЛС) под эгидой ОО «Фидокор» в рамках проекта «Луч света» в Таджикистане - совместной инициативы ЕС и ООН по искоренению насилия в отношении женщин и девочек в городах и районах стали действовать самостоятельно в городах и районах  Явон, Исфара, Рудаки, Восе, Бободжон и Гафуров.    Так, 17 мая 2022 года Лола Гуломова и ее команда провели первый тренинг по «Мечте» и «Путешествию с мечтой» с участием 20 мужчин и женщин в селе Тугарак Восейского района,в рамках проекта,координатор которого -Мадина Джумаева , также приняла участие в мероприятии и ознакомила участников с методологией SOAG-GALS.    Она отметила, что с 12 по 22 апреля текущего года 22 человека из 6 целевых городов и районов прошли обучение на тему «Внедрение методологии системы практического гендерного образования (СОАГ-ГАЛС) в рамках ООН-Женщины в Таджикистане» и Лола , Гульнора, Файзинисо и Сайора из Восейского района – первые чемпионы SOAG-GALS. Команда Лолы поделится своими знаниями о SOAG-GALS с другими. В тренинге приняли участие представители структуры «ООН-женщины» Диана Исмоилова,а также общественной организации «Фидокор» Мадина Джумаева и Марифат Шокирова.

17

мая

История успеха Шабнам

Наш рассказ о девушке со сложной судьбой, которая сумела не только выдержать трудности, но и помочь устоять своим старшим соседкам и подругам. Шабнам Шарипову (имя и фамилия по просьбе девушки изменены) родители сразу после окончания школы выдали замуж за человека, намного старше её, к тому же постоянно пребывавшего в трудовой миграции. После свадьбы муж увёз Шабнам в Россию, где она в качестве домохозяйки готовила, стирала, убирала в квартире с 20 трудовыми мигрантами. И при этом муж постоянно попрекал её за «иждивенчество», часто бил. А спустя год, когда Шабгам вернулась домой с маленьким ребёнком на руках, по телефону написал короткое СМС со словом «талок» (развод – тадж.) и этого оказалось достаточно, чтобы женщину выгнали на улицу. Обычная ситуация в Таджикистане. Но Шабнам не сдалась, решила стать успешной швеёй, освоить новые для себя навыки. Как раз в это время в Вахше ОО «Фидокор» в сотрудничестве с Общественным Фондом Fair & Sustainable Development Solutions (FSDS), начала реализацию проекта Шабнам попала в наше поле зрения именно своим мужеством и позитивным настроем. Она сразу отозвалась на наш призыв участвовать в проекте, и привела на курсы таких же, как она, женщин-членов семей трудовых мигрантов. «Многие мои подруги, родственники и соседки уехали в Россию на заработки, но там они никому не нужны, потому что у них нет профессии, они сидят дома, и их положение никак не изменилось. После того, как меня научили в рамках проекта основным навыкам швейного дела, я стала уверенно смотреть в будущее, и теперь не чувствую себя нахлебницей и иждивенкой, как меня обзывали в семье моего бывшего мужа. Теперь я поставила перед собой цель: объединить несколько своих подруг, научиться грамотно тратить заработанные деньги, и создать небольшой бизнес. Уверена, что благодаря проекту нам это удастся» - говорит Шабнам.

6

мая

Гармхонаҳои замонавӣ барои 291 кӯдакону наврасон, 42 омӯзгор аз се мактаби ноҳияи Сангвор

Дар доираи лоиҳаи «Такмили амнияти устувори ғизо ва амалияи гигиенӣ ва нигоҳубин барои занону кӯдакон дар ҷамоатҳои деҳот дар водии Рашти Тоҷикистон» бо дастгирии Welthungerhilfe (Агро Аксияи Олмон) ва HELVETAS Intercooperation gGmbH ташкилоти ҷамъияти “Фидокор” барои 291 кӯдакону наврасон, 42 омӯзгор аз се мактаби ноҳияи Сангвор гармхонаҳои замонавӣ дастрас намуд. Ба шарофати ин амали нек акнун хонандагон ва омӯзгорони муассисаҳои таълимии номбурда имконият пайдо карданд, ки сатҳи дастрасиро ба ғизои солим баланд намоянд