Библиотека

20

ноября

МУӼЛАТИ ОЗМУНИ ГРАНТӼО ДАРОЗ КАРДА МЕШАВАД

«Ассотсиатсияи рушди ҷомеаи шаӽрвандӣ «АРГО» дар якҷоягӣ бо ташкилоти ҷамъиятии «Фидокор» оғози озмуни грантиро барои ташкилотҳои ҷамъиятӣ (ТҶ) ва мақомотӽои худфаъолияти ҷамъиятӣ (МХҶ), ки дар ноӽияҳои Рашт, Тоҷикобод ва Лахши Ҷумӽурии Тоҷикистон фаъолият доранд, эълон менамоянд. Озмуни грантӣ дар чорчўбаи барномаи «Ӽамкорӣ баӽри навоварӣ – P4I» сурат мегирад. Барномаи мазкур бо дастгирии молиявии Оҷонсии ИМА оид ба Рушди Байналхалқӣ (USAID) амалӣ мегардад. Мақсади барномаи «Ӽамкорӣ баӽри навоварӣ – P4I»: Тақвият додани нақши ҷомеаи шаҳрвандӣ дар кишварҳои Осиёи Марказӣ дар таҳия намудан ва татбиқи сиёсати давлатӣ ва барномаҳои иҷтимоӣ, тавассути ҳамкории мутақобилан судманд бо давлат ва пешбурди манфиатҳои гурӯҳҳои мақсаднок. Мақсади озмуни грантӣ: васеъ намудани дастрасии занони осебпазир ва оилаӽои онӽо ба захираӽои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ. Барномаи грантии мазкур на фақат фаъолиятӽоеро, ки дар поин нишон дода метавонад, дастгирӣ менамояд, балки усулу чорабиниӽои дилхоӽи дигари навовар ва созандаро, ки барои ӽалли мушкилотӽои иқтисодии занони осебпазир ва аъзоёни оилаӽои онӽо равона карда мешаванд, ӽавасманд мегардонад. Дар доираи озмуни грантӣ ТҶ ва МХҶ-ӽое маблағгузори мегарданд, ки лоиӽаӽои онӽо чорабиниӽои мазкурро пешбинӣ мекунанд (номгўйи чорабиниӽо бо ин рўйхат маӽдуд карда намешавад): Таъмини имкониятӽо барои пешбурди модели соҳибкории иҷтимоӣ барои рушди иҷтимоию иқтисодии занҳои осебпазир дар: Омӯзиши соҳибкорӣ Пешниҳоди намунаҳои тиҷоратии иҷтимоии гурӯҳҳои мақсаднок Таъмини дастрасӣ ба қарзӽои имтиёзноки ташкилотӽои қарзии хурд; Таъмини имкониятӽо баӽри ба даст овардани даромад тавассути сафарбаркунии гурўӽӽои худёрирасони занон, хазинаӽои ҷамъиятӣ, дигар иттиӽодияӽои ташаббускорон; Ташаббусӽои дигари гурўӽӽои худёрирасони занон (ГХЗ).  Муӽим аст! Ӽамбастагӣ бо мақомотӽои ӽокимияти маӽаллӣ бартарии иловагии лоиӽа мебошад; Бартарии иловагии лоиӽа саӽми тарафӽои сеюм (маблағгузорон, ӽокимияти маӽаллӣ ва ғайра) барои ба даст овардани мақсади лоиӽа мебошад.  Талаботӽо ба иштирокчиёни озмуни грантӣ: 1.     Дархостӽо танӽо аз ТҶ ва МХҶ ноӽияи Рашт, Тоҷикобод ва Лахши Тоҷикистон қабул карда мешаванд; 2.     Аз як ТҶ ё МХҶ танӽо як дархост қабул карда мешавад; 3.     Мўӽлати амалигардонии лоиӽа 6 моӽ; Рўйхати ӽуҷҷатӽои ӽатмие, ки дархостдиӽандагон бояд пешкаш намоянд: Нусхаи шаӽодатномаи бақайдгирии шахси ӽуқуқӣ (бе тасдиқ аз тарафи нотариуси давлатӣ); Нусхаи Оиннома (бе тасдиқ аз тарафи нотариуси давлатӣ); Шакли электронии буҷаи татбиқи лоиӽа (дар шакли Excel мутобиқ ба навъи пешбинишуда);  Дар сурати қабули қарор оиди маблағгузории лоиӽаи пешниӽодгардида ӽуҷҷатӽои зерин дархост карда мешаванд: Маълумотнома аз бонк оид ба мавҷудияти суратӽисоб бо асъори хориҷӣ (доллари ИМА); Маълумотнома аз мақомоти андоз оид ба набудани қарз дар назди буҷа.  Меъёрӽои арзёбии дархостӽо: Қабл аз он ки дархостӽоро Кумитаи грантӣ мавриди дастгирӣ баррасӣ менамояд, тамоми дархостӽо аз арзёбии пешакӣ дар бобати мувофиқат ба талаботи озмуни грантӣ мегузаранд. Ба дархостӽо аз рўи меъёрӽои зерин баӽо гузошта мешавад: № МЕЪЁР    ХОЛ Фаъолияти лоиӽавӣ ва ӽалли мушкилотхои иќтисодии занони осебпазири ноҳияҳои Рашт, Тоҷикобод ва Лахш равона шудааст                     25 Рўзмарра, асоснок ва аӽамияти иҷтимоӣ доштани лоиӽа, иҷрошавандагии мақсаду вазифаӽои лоиӽа                                                        20 Воќеияти буља ва асоснокии харољотњои банаќшагирифташуда барои амалигардонии лоиња                                                                           15 Устувории натиљањои лоиња                               15 Воқеияти ба даст овардани мақсад дар мўӽлати нишондодашудаи тақвимӣ10 Навоварӣ ва нодирии лоиӽа                                  10 Саӽми тарафӽои сеюм                                               5 Пешкаши дархостӽо: Санаи оғози пешкаши дархостӽо:                   25 октябри соли 2019 Санаи анҷоми пешкаши дархостӽо:                26 ноябри соли 2019 Муӽлати охирини пешкаши саволӽо:              22 ноябри соли 2019 Давомнокии лоиӽа:                                           6 моӽ Маблағи грант:                                                 на зиёда аз  $7 000     Мавриди баррасӣ дархостӽо бо забони русӣ ва ё тоҷикӣ, бо замимаӽои лозимӣ тавассути почтаи электронии: grants@argonet.org, бо нишондоди «Озмуни грантӣ барои МХҶ, Тоҷикистон», то соати 18:00 (вақти Душанбе, Тоҷикистон), 19 ноябри соли 2019 қабул карда мешаванд. Ӽаҷми мактуби электронӣ аз 2 Мб зиёд буда наметавонад, дар сурати ӽаҷми умумии ӽуҷҷатӽои замимашаванда аз 2 Мб зиёд буданаш ду ва ё зиёда мактуб фиристодан лозим аст. Тамоми саволӽоро вобаста ба ин озмуни грантӣ, ба суроғаи электронии зерин ирсол намудан лозим аст: grants@argonet.org. Посухӽоро ба ин саволӽо дар сомонаи зерин дарёфт хоӽед кард http://cso-central.asia/grants-program. Мўӽлати ниӽоии пешкаш кардани саволӽо  22 ноябри соли 2019, соати 18:00 (вақти Душанбе, Тоҷикистон)    

20

ноября

Продлена дата подачи грантовых заявок для ООС и ОО Раштского, Таджикабадского и Лахшского районов

Грантовый конкурс для ОО и ООС, осуществляющих свою деятельность в Раштском, Таджикабадском и Ляхшском районах районов республиканского Подчинения, Республики Таджикистан «Ассоциация Развития Гражданского Общества «АРГО» продлевает грантовый конкурс для общественных организаций (ОО) и органов общественной самодеятельности (ООС), осуществляющих свою деятельность в Раштском, Таджикабадском и Ляхшском районах районов республиканского подчинения. Конкурс проводится в рамках программы «Партнёрство для инноваций – P4I», которая реализуется при финансовой поддержке Агентства США по Международному Развитию (USAID). Цель программы «Партнерство для инноваций – P4I» -  усиление роли гражданского общества в странах Центральной Азии при разработке и реализации общественных политик и социальных программ через взаимовыгодное сотрудничество с государством и продвижение интересов бенефициаров. Цель грантового конкурса: расширение доступа уязвимых женщин Раштского, Таджикабадского и Ляхшского районов и их семей к экономическим и социальным ресурсам. Грантовая программа не ограничивается поддержкой деятельности, указанной ниже, и поощряет любые другие конструктивные, инновационные подходы и мероприятия, направленные на решение экономических проблем уязвимых женщин и членов их семей. В рамках грантового конкурса будут поддержаны ОО и ООС проекты, которых могут включать, но не ограничиваться, нижеследующей деятельностью: • Создание возможностей для продвижения модели социального предпринимательства для социального и экономического развития уязвимых женщин в следующих видах деятельности:  -  бизнес тренинги  - создание моделей социального бизнеса в интересах целевых групп • Обеспечение доступа к льготным кредитам микрофинансовых организаций; • Создание возможностей для получения доходов путем мобилизации женских групп самопомощи, общественных фондов и других инициативных объединений; Важно! • Приветствуется тесное взаимосотрудничество с местными органами власти; • Дополнительным преимуществом проекта являются вклады других Доноров для достижения цели проекта. Требования к участникам грантового конкурса:   1.​Заявки принимаются от ОО и ООС из Раштского, Таджикабадского и Ляхшского районов, Районов Республиканского Подчинения, Республики Таджикистан; 2.​От одной ОО или ООС принимается только одна заявка; 3.​Срок реализации проекта 6 месяцев;   Список документов, которые необходимо предоставить заявителям на грант: 1. Копия свидетельства о регистрации юридического лица (без нотариального заверения); 2. Копия Устава (без нотариального заверения); 3. Заполненную по предусмотренному формату заявку; 4. Электронная версия заполненного бюджета (в формате Excel в соответствии с предусмотренным форматом). В случае принятия решения о финансировании предложенного проекта будут запрошены следующие документы: 1. Банковская справка о наличии счета в иностранной валюте (доллары США); 2. Справка из местного налогового комитета об отсутствии задолженности. Критерии оценки заявки: Перед рассмотрением Грантовым комитетом все заявки проходят первичный отбор на соответствие требованиям грантового конкурса. Заявки будут рассматриваться по следующей бальной системе:   № КРИТЕРИЙ         БАЛЛ Деятельность проекта направлена на решение экономических проблем уязвимых женщин из Раштского, Таджикабадского и Ляхшского районов           25 Актуальность, обоснованность и социальная значимость проекта, реалистичность целей и задач проекта                                                                                     20 Реалистичность бюджета проекта и обоснованность планируемых расходов на реализацию проекта                                                                        15 Устойчивость результатов проекта                                              15 Реальность достижения запланированной цели проекта в указанные календарные сроки10 Инновационность и уникальность проекта                                10 Вклад дополнительных ресурсов третьих сторон (Доноры, местные органы власти и т. д.)5 Подача заявок: Дата начала приема заявок:​​​​ 25 октября 2019 года Дата окончания приема заявок: ​​​​26 ноября2019 года Крайний срок предоставления вопросов:​​​ 22 ноября 2019 года Период реализации гранта: ​​​​6 месяцев Сумма гранта:​​​​​​ не более $7 000 К рассмотрению принимаются заявки на русском или таджикском языке с требуемыми приложениями по электронной почте: grants@argonet.org, с пометкой «Грантовый конкурс для ООС, Таджикистан», до 18:00 (по времени Душанбе, Таджикистан), 26 ноября 2019 года. Размер электронного письма не должен превышать 2 Мб, в случае, если общий размер файлов превышает указанный размер, необходимо разделить на 2 или более писем. Все вопросы, связанные с грантовом конкурсом, необходимо отправить на электронный адрес: grants@argonet.org. Ответы будут размещены по ссылке http://cso-central.asia/grants program. Крайний срок предоставления вопросов до 22 ноября 2019 до 18:00 (по времени Душанбе, Таджикистан)

4

ноября

Грантополучатели АРГО получили награды бизнес-форума

Ежегодный Центрально-Азиатский региональный женский бизнес-форум и выставка-продажа «DESIGN DAYS EXPO 2019» состоялись на днях в Hyatt Regency Dushanbe. Пятый по счету, юбилейный форум фокусировался на развитии социального предпринимательства в регионе. Это соответствует инициативе Президента Республики Таджикистан об объявлении 2019-2021 годов - «Годами развития села, туризма и народных ремесел». Мероприятие прошло в рамках работы Целевой рабочей группы по развитию женского предпринимательства при Государственном комитете по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан и собрало около 300  представителей государственных ведомств, партнеров по развитию, общественных и международных организаций, чья работа направлена на поддержку и развитие женского предпринимательства в республике. Это также возглавляемые женщинами,  ремесленные и туристические компании, социальные предприятия, профессиональные бизнес-ассоциации из Центральной Азии. По словам председателя правления Национальной ассоциации малого и среднего бизнеса РТ Матлюбы Ульджабаевой, организаторов,  работа форума направлена на определение и усиление программ по развитию женского предпринимательства в сельских регионах Центральной Азии через поддержку социального предпринимательства в сфере туризма и ремесленничества. «Основная задача форума заключается в поддержке и генерации большего интереса к инвестированию в женское предпринимательство в Таджикистане со стороны крупного и среднего бизнеса при условии создания доброжелательной среды и поддержки малого и среднего бизнеса со стороны властей», - отметила Ульджабаева. Лучшие женские инициативы в сфере социального предпринимательства были отмечены на форуме наградами со стороны Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом РТ. Среди награжденных можно было увидеть партнеров и грантополучателей АРГО. Например, руководителя общественной организации «Ассоциация родителей детей с аутизмом «ИРОДА»» Лолу Насриддинову, которая вместе с командой активно реализует социальный проект, открыв инклюзивное кафе «Дар як замин».  Также на форуме почетными грамотами Госкомитета по инвестициям и управлению государственным имуществом РТ за особый вклад в развитие социального предпринимательства и создание дополнительных рабочих мест для женщин были награждены руководители проектов из органов общественной самодеятельности (ООС)  «Шахристон» Мехринисо Гадозода из Таджикабадского и ООС «Саёхат» Саёхат Ташбекова из Лахшского районов, которые являются грантополучателями АРГО. Огромную благодарность организаторам форума за предоставленную возможность участия целевой группы из Раштского региона и их награждения почетными грамотами Госкоминвеста РТ выразила учредитель общественной организации «Фидокор» Дилбар Халилова. «Это большая мотивация для них развивать малый бизнес в махаллях», - отметила она. По словам странового директора программы АРГО «Партнёрство для инноваций – P4I» Сохибы Рахимовой, впервые за последние годы женщины из Раштского региона, которые работают в сфере социального предпринимательства на селе, были так активно представлены в работе центрально-азиатского форума. Программа форума включала в себя также различные сессии и открытые мастер-классы, направленные на развитие гендерного предпринимательства, лидерства, улучшение качества ремесленной продукции. «Общение с экспертами и мастерами стран Центральной Азии в сфере социального предпринимательства на форуме – это бесценный опыт и новые возможности для успешного развития женского ремесленничества в Раштском регионе, о чем мы еще даже два года назад и не мечтали», - рассказала Сохиба Рахимова. По ее словам, участники мероприятия дали высокую оценку работе форума и выставке, особенно ее  организаторам - НАМСБ РТ, которая смогла добиться установления тесного диалога и партнерства с государственными, бизнес и общественными организациями в привлечении внимания и продвижения интересов таджикских ремесленников. А организованная в рамках форума выставка-продажа  «DESIGN DAYS EXPO 2019», на которой были представлены работы дизайнеров и мастеров из стран Центральной Азии, порадовала  участников своим качеством, уникальностью и разнообразием. Руководитель проекта «Обеспечение занятости женщин через развитие народных промыслов, вышивки сюзане и чакан» Мехринисо Гадозода из Таджикабада считает, что у населения высокая потребность в изделиях ручной вышивки. «Дизайн, рисунок, краски требуют совершенства и должны отвечать спросам современных потребителей», - считает Мехринисо Гадозода. Мероприятие завершилось презентацией лучших брендов Центральной Азии. Ожидается, что и впредь подобные форумы стимулируют бизнес-вумен региона развивать свое дело, расширяя возможности для обеспечения рабочими местами еще большего количества женщин.  

26

октября

ЭЪЛОНИ ОЗМУНИ ГРАНТӼО

«Ассосиатсияи рушди ҷомеаи шаӽрвандӣ «АРГО» дар якҷоягӣ бо ташкилоти ҷамъиятии «Фидокор» оғози озмуни грантиро барои ташкилотҳои ҷамъиятӣ (ТҶ) ва мақомотӽои худфаъолияти ҷамъиятӣ (МХҶ), ки дар ноӽияҳои Рашт, Тоҷикобод ва Лахши Ҷумӽурии Тоҷикистон фаъолият доранд, эълон менамоянд. Озмуни грантӣ дар чорчўбаи барномаи «Ӽамкорӣ баӽри навоварӣ – P4I» сурат мегирад. Барномаи мазкур бо дастгирии молиявии Оҷонсии ИМА оид ба Рушди Байналхалқӣ (USAID) амалӣ мегардад.   Мақсади барномаи «Ӽамкорӣ баӽри навоварӣ – P4I»: Тақвият додани нақши ҷомеаи шаҳрвандӣ дар кишварҳои Осиёи Марказӣ дар таҳия намудан ва татбиқи сиёсати давлатӣ ва барномаҳои иҷтимоӣ, тавассути ҳамкории мутақобилан судманд бо давлат ва пешбурди манфиатҳои гурӯҳҳои мақсаднок.   Мақсади озмуни грантӣ: васеъ намудани дастрасии занони осебпазир ва оилаӽои онӽо ба захираӽои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ.   Барномаи грантии мазкур на фақат фаъолиятӽоеро, ки дар поин нишон дода метавонад, дастгирӣ менамояд, балки усулу чорабиниӽои дилхоӽи дигари навовар ва созандаро, ки барои ӽалли мушкилотӽои иқтисодии занони осебпазир ва аъзоёни оилаӽои онӽо равона карда мешаванд, ӽавасманд мегардонад.   Дар доираи озмуни грантӣ ТҶ ва МХҶ-ӽое маблағгузори мегарданд, ки лоиӽаӽои онӽо чорабиниӽои мазкурро пешбинӣ мекунанд (номгўйи чорабиниӽо бо ин рўйхат маӽдуд карда намешавад):   Таъмини имкониятӽо барои пешбурди модели соҳибкории иҷтимоӣ барои рушди иҷтимоию иқтисодии занҳои осебпазир дар: Омӯзиши соҳибкорӣ Пешниҳоди намунаҳои тиҷоратии иҷтимоии гурӯҳҳои мақсаднок Таъмини дастрасӣ ба қарзӽои имтиёзноки ташкилотӽои қарзии хурд; Таъмини имкониятӽо баӽри ба даст овардани даромад тавассути сафарбаркунии гурўӽӽои худёрирасони занон, хазинаӽои ҷамъиятӣ, дигар иттиӽодияӽои ташаббускорон; Ташаббусӽои дигари гурўӽӽои худёрирасони занон (ГХЗ).   Муӽим аст! Ӽамбастагӣ бо мақомотӽои ӽокимияти маӽаллӣ бартарии иловагии лоиӽа мебошад; Бартарии иловагии лоиӽа саӽми тарафӽои сеюм (маблағгузорон, ӽокимияти маӽаллӣ ва ғайра) барои ба даст овардани мақсади лоиӽа мебошад.   Талаботӽо ба иштирокчиёни озмуни грантӣ:   1.     Дархостӽо танӽо аз ТҶ ва МХҶ ноӽияи Рашт, Тоҷикобод ва Лахши Тоҷикистон қабул карда мешаванд; 2.     Аз як ТҶ ё МХҶ танӽо як дархост қабул карда мешавад; 3.     Мўӽлати амалигардонии лоиӽа 6 моӽ;   Рўйхати ӽуҷҷатӽои ӽатмие, ки дархостдиӽандагон бояд пешкаш намоянд:   Нусхаи шаӽодатномаи бақайдгирии шахси ӽуқуқӣ (бе тасдиқ аз тарафи нотариуси давлатӣ); Нусхаи Оиннома (бе тасдиқ аз тарафи нотариуси давлатӣ); Шакли электронии буҷаи татбиқи лоиӽа (дар шакли Excel мутобиқ ба навъи пешбинишуда);   Дар сурати қабули қарор оиди маблағгузории лоиӽаи пешниӽодгардида ӽуҷҷатӽои зерин дархост карда мешаванд:   Маълумотнома аз бонк оид ба мавҷудияти суратӽисоб бо асъори хориҷӣ (доллари ИМА); Маълумотнома аз мақомоти андоз оид ба набудани қарз дар назди буҷа.   Меъёрӽои арзёбии дархостӽо:   Қабл аз он ки дархостӽоро Кумитаи грантӣ мавриди дастгирӣ баррасӣ менамояд, тамоми дархостӽо аз арзёбии пешакӣ дар бобати мувофиқат ба талаботи озмуни грантӣ мегузаранд.   Ба дархостӽо аз рўи меъёрӽои зерин баӽо гузошта мешавад:   № МЕЪЁР ХОЛ   Фаъолияти лоиӽавӣ ва ӽалли мушкилотои иќтисодии занони осебпазири ноҳияҳои Рашт, Тоҷикобод ва Лахш равона шудааст 25   Рўзмарра, асоснок ва аӽамияти иҷтимоӣ доштани лоиӽа, иҷрошавандагии мақсаду вазифаӽои лоиӽа 20   Воќеияти буља ва асоснокии харољотњои банаќшагирифташуда барои амалигардонии лоиња 15   Устувории натиљањои лоиња 15   Воқеияти ба даст овардани мақсад дар мўӽлати нишондодашудаи тақвимӣ 10   Навоварӣ ва нодирии лоиӽа 10   Саӽми тарафӽои сеюм 5   Пешкаши дархостӽо:   Санаи оғози пешкаши дархостӽо:                   25 октябри соли 2019 Санаи анҷоми пешкаши дархостӽо:                          19 ноябри соли 2019 Муӽлати охирини пешкаши саволӽо:              7 ноябри соли 2019 Давомнокии лоиӽа:                                           6 моњ Маблағи грант:                                                 на зиёда аз  $7 000 Мавриди баррасӣ дархостӽо бо забони русӣ ва ё тоҷикӣ, бо замимаӽои лозимӣ тавассути почтаи электронии: grants@argonet.org, бо нишондоди «Озмуни грантӣ барои МХҶ, Тоҷикистон», то соати 18:00 (вақти Душанбе, Тоҷикистон), 19 ноябри соли 2019 қабул карда мешаванд. Ӽаҷми мактуби электронӣ аз 2 Мб зиёд буда наметавонад, дар сурати ӽаҷми умумии ӽуҷҷатӽои замимашаванда аз 2 Мб зиёд буданаш ду ва ё зиёда мактуб фиристодан лозим аст. Тамоми саволӽоро вобаста ба ин озмуни грантӣ, ба суроғаи электронии зерин ирсол намудан лозим аст: grants@argonet.org. Посухӽоро ба ин саволӽо дар сомонаи зерин дарёфт хоӽед кард http://cso-central.asia/grants-program. Мўӽлати ниӽоии пешкаш кардани саволӽо то 7 ноябри соли 2019, соати 18:00 (вақти Душанбе, Тоҷикистон)   «ӼАМКОРӢ БАӼРИ НАВОВАРӢ  – P4I»   Озмуни грантӽо барои ташкилотҳои ҷамъиятӣ (ТҶ) ва мақомотӽои худфаъолияти ҷамъиятии (МХҶ) ноӽияҳои Рашт, Тоҷикобод ва Лахш, Тоҷикистон   Шакли дархост   1.Раќами дархост (аз тарафи кормандони АРГО хонапурї карда мешавад)   2. Номи ташкилот                (мутобиќ ба шањодатномаи баќайдгирї)          3. Мўњлати амалигардонии лоиња   4. Номи лоиња   5. Маблаѓи умумии лоиња, бо доллари ИМА   6. Иттилоот дар бораи ташкилот:   Санаи баќайдгирї/аз нав баќайдгирї:   Суроѓаи њуќуќї: мамлакат, шањр/шањрак, вилоят, ноњия, индекси почта   Суроѓаи воќеї: мамлакат, шањр/шањрак, вилоят, ноњия, индекси почта   Раќами телефон:  доимї ва/ё мобилї (рамзи мамлакат + рамзи шањр/оператори мобилї + раќам)   Е-mail: Веб-Сайт/Skype логин: (агар бошад)   7.  Шахсони мутасаддї барои тамос:   Роњбари ташкилот: Ному насаб: Суроѓаи электронї: Раќами телефони мобилї:       Роњбари лоиња:   Ному насаб: Суроѓаи электронї: Раќами телефони мобилї:            Ахбороти мухтасар дар бораи ташкилот (Ба таври мухтасар дар бораи ташкилоти дархостдињанда, аъзоёнаш, навъњои асосии фаъолият, дастовардњои асосиаш маълумот пешкаш намоед) на зиёда аз 1 сањифа:   Иќтидори ташкилот: (Ба таври мухтасар ва мутобиќи љадвали поин лоињањои амалигардида ва воќеии ташкилотро, аз љумла лоињањои соњибкориро дар давоми солњои 2016-2019 шарњ дињед) Номи лоиња ва шарњи мухтасари он (на зиёда аз 5 љумла) Натиљањои бадастомада Маблаѓи лоиња Мўњлати иљро Маблаѓгузор ва маълумот барои тамос бо он                               Тавсифи лоиња. Чи тавр фаъолияти лоињавї мушкилотњои иќтисодии занони бесаробон ва аъзоёни оилањои муњољирони мењнатиро њал хоњад кард ( то 2 сањифа):   1. Тавсиф ва шарњи мушкилот (Мушкилотро, бо истифода аз нишондињандањои сифатї ва шуморавї, шарњ дињед. Шарњи мушкилот бояд рўзмарра ва мутобиќат ба эњтиёљоти мањалларо инъикос намояд)     2. Маќсад ва вазифањои лоиња (Ба таври аниќ ва возењ вазъиятеро, ки дар натиљаи амалигардонии лоињаи шумо ба вуљуд меояд, нависед. Вазифањои гузошташуда бояд ба маќсади лоиња оварда расонанд)     3. Тавсифи фаъолияти лоињавї (Мушкилоти тавсиф додагиатонро ба кадом роњ њал карданиед, тарзи амалигардонии лоињаро нишон дињед, таъсири лоињаро ба занону мардони мањалларо низ нишон дињед)     11. Наќшаи таќвимии лоиња (аз рўи шакли зерин наќшаи муфассали таќвимии лоињаро пешкаш намоед): Номгўи чорабинињо   Мўхлат Масъулин Маблаѓи ба наќша гирифташуда  Натиљањои чашмдошт* Вазифаи 1   Фаъолияти 1.1         Фаъолияти 1.2         и т.д.         Вазифаи 2   Фаъолияти 2.1         Фаъолияти 2.2         Ва ѓ.         12. *Натиља ва нишондињандањои чашмдошт (Натиљањои сифатї ва шуморавии лоињаро, њамзамон нишондињандањои онро тавсиф дињед. Амалигардонии лоиња ба мањаллаи дархостдињанда, аъзоёни ташкилоти дархостдињандв, рушди фаъолияти иќтисодии ташкилот чи тавр таъсир мерасонад. Барои муќоиса нишондињандањои шабењи асосиро истифода баред (дар давраи то оѓози амалигардонии лоиња)    Натиљањои чашмдошт Нишондињанда/Шохис Шарњу эзоњ                   13. Назорат ва бањодињї. (Мухтасаран наќл кунед, кич и тавр Шумо раванди ба даст омадани маќсаду вазифањои лоињаро назорат ва арзёбї менамоед? (на беш аз 0,5 сањифа)     14. Шарикони лоњавї ва наќши онњо дар лоиња (Шарикони асосии Шумо њангоми амалигардонии лоиња кистанд? Њамкории Шум обо ин шарикон чи ќадар ваќт давом ёфта истодааст? Онњо чи тавр ба лоиња љалб карда мешаванд?) № Шарики лоињавї Наќш дар амалигардонии лоиња 1     2     3     15. Устувории натиљањои лоиња. (Оиди ояндаи ташаббусњои Шумо баъд аз анљоми лоиња мухтасар наќл кунед (на беш аз 0,5 сањифа)                                   Рўйхати њуљљатњое, ки дархостдињанда бояд пешкаш намояд: Нусхаи шањодатномаи баќайдгирии шахси њуќуќї (бе тасдиќ аз тарафи нотариуси давлатї); Нусхаи Оиннома (бе тасдиќ аз тарафи нотариуси давлатї); Шакли электронии буљаи татбиќи лоиња (дар шакли Excel мутобиќ ба навъи пешбинишуда);   Имзои директори ташкилоти дархостдињанда___________________________ Љойи муњр   Ному насаб__________________________________________________________     Санаи пешкаши дархост___________________________________